MENU
Menu

Spektrum Už nimi nik neprehovorí: Vymreté jazyky, ktoré sú pre ľudstvo navždy stratené

Jazyky sú ľudské výtvory, preto majú svoj životný cyklus. Niektoré „mŕtve" jazyky prežili v určitom zmysle vďaka tomu, že sa vyvinuli do iných. Iné zmizli bez stopy a dnes už ani netušíme, ako zneli.

Už nimi nik neprehovorí: Vymreté jazyky, ktoré sú pre ľudstvo navždy stratené
Proto-indo-európsky jazyk

Možno vás prekvapí, ale angličtina, ruština, perzština, bengálčina, albánčina a kurdčina a mnoho ďalších jazykov majú korene v proto-indoeurópskom jazyku. Odborníci ho zrekonštruovali sledovaním histórie jeho „potomkov". Jazyk je taký starý, že predchádzal písaniu, preto vedomostí o jeho fonetike a slovníku stoja len na odborných odhadoch. Existujú dokonca tri fonémy, ktoré stále nevieme vysloviť. Tieto zvuky nie sú prítomné ani vo väčšine ostatných indoeurópskych jazykov, takže ich prirovnávajú k určitým fonémam prítomným v arabčine. Proto-indoeurópsky jazyk odborníci považujú za spoločné dedičstvo všetkých, ktorí hovoria modernými indoeurópskymi jazykmi.

Paráda: Jazyky, v ktorých sa nepotrebujete učiť slová

Iberský jazyk
Pôvod jazyka, ktorým hovoria obyvatelia Pyrenejského polostrova (moderného Španielska a Portugalska), je nejasný. Niektorí ho spájajú s berberskými jazykmi, iní s moderným baskickým jazykom a iní tvrdia, že bol keltský. Podľa ďalších hypotéz iberský jazyk súvisel s etruským a dokonca s kaukazským jazykom. Jazyk obsahoval nielen jednu abecedu, ale až tri varianty fénického skriptu. Podľa istých predpokladov ním ľudia hovorili v kráľovstve Tartessos, o ktorom písalgrécky historik Herodotos. Iberský jazyk zanikol s prevzatím krajiny Rimanmi, ale niektoré názvy miest a slov sa zachovali dodnes.

Novodobá Rosettská doska: Zachráni vymierajúce jazyky?

Etruský jazyk
Posledný, kto vraj plynulo hovoril etruským jazykom, bol Caesar Claudius, ktorý údajne aj zostavil históriu Etruskov, no tá sa bohužiaľ stratila. Smutný koniec pre jazyk, ktorým rozprávali ľudia v strednom Taliansku po stáročia a konkuroval latinčine. Problémy s rekonštrukciou jazyka spočívajú v jeho izolácii a nedostatku dlhších textov.

Maypure
Maypure bol jazykom domorodého kmeňa, ktorý žil v povodí rieky Orinoko, na územiach, ktoré sú súčasťou dnešnej Venezuely. Vyvraždil ho znepriatelený karibský kmeň, no jazyk prežil vďaka nemeckému prírodovedcovi Alexandrovi von Humboldt, ktorý zozbieral slová od muža, ktorý maypurčinu ovládal. Čoskoro sa rozšírila bizarná povesť, že vyhynutý jazyk zachovali papagáje, ktoré chovali vyvraždení domorodci a ich potomkovia. A povesť sa stala realitou, keď sa umelec Rachel Berwick inšpiroval a jazyk naučil niektorých papagájov.

Muž, ktorý ovláda stovku mŕtvych jazykov

Harappan
Podľa odhadov týmto jazykom civilizácie, ktorá žila v údolí rieky Indus, hovorilo viac ako päť miliónov ľudí. Táto moderná spoločnosť budovala vodovodné a kanalizačné systémy a mala vyspelé hospodárstvo a trvala približne v období rokov 3300 až 1300 pred Kristom. Po zaniknutí civilizácie vymizol aj ich jazyk a v moderných jazykoch nemá „pokračovateľa".

Dácky jazyk
Dácia, ktorá zhruba zodpovedá dnešnému Rumunsku, bola krajinou bojovníkov. V prvom storočí ju dobyli Rimania počas vlády cisára Trajána. Dácia a Moézia prijali latinčinu a hoci niektoré miestne mená a rumunské slová pochádzajú z pôvodného dáckeho jazyka, tento jazyk zanikol v šiestom alebo siedmom storočí. Dákovia hovorili rôznymi indoeurópskymi jazykmi, ale väčšina z nich zanikla. Rekonštruovať reč je veľmi ťažké, pretože sa zachoval len jeden nápis. Pokusy spojiť dácky jazyk s thráckym alebo frygickým jazykom a dokonca s novodobým albánskym jazykom nevyšli.

Hunčina
Dobyvačný národ Hunov, ktorý si podmanil väčšinu Európy, a dostal Rímsku ríšu na kolená, tiež používal vlastný jazyk. Bohužiaľ, Huni sa neobťažovali s písaním, takže z neho ostalo len niekoľko slov, ktoré zaznamenali rímski učenci. Snaha o rekonštrukciu jazyka preto nie je jednoduchá. Hypotézy spájajú Hunov s nomádmi, ktorí boli severnými susedmi Číňanov. Stále nie je jasné, či reč Hunov bola turkická, altajská, indo-európska alebo dokonca išlo o izolovaný jazyk.
DISKUSIA
23.7. 2019 10:00
Diskusia