MENU
Menu

Spektrum Neporaziteľní samuraji: jeden z nich bol dokonca Európan

Japonskí bojovníci - samuraji - sú známi po celom svete. Krajina bola kedysi rozdelená do niekoľkých feudálnych štátov. Hlavou Japonska bol síce cisár, ale každý štát mal svojho vodcu, ktorý mu prakticky vládol. Títo vládcovia mali armádu samurajov, oddaných, nezastaviteľných a veľmi disciplinovaných bojovníkov, ktorí si ctili princípy tvrdej práce, lojality a úcty.

Neporaziteľní samuraji: jeden z nich bol dokonca Európan
Neporaziteľný šermiar
Mijamoto Musaš bol legendárny japonský samuraj, ktorého považujú za jedného z najslávnejších šermiarov v japonskej histórii. Už ako trinásťročný porazil v boji samuraja, pričom mal iba drevený meč. Jeho povesť ho priviedla až do Kjóta, kde ho v preslávenej škole Jošioka samuraji vyzvali hneď na niekoľko zápasov. A Mijamoto vyhral!

Neuveriteľné zbrane samurajov

Jeho výzbrojou boli dva dlhé meče, ktoré používal v boji súčasne. Po dosiahnutí najvyššieho stupňa odložil oceľové meče a nahradil ich bambusovými. Nijako tým však neznížil svoje bojové schopnosti. Keď Musaši cítil, že zomiera, presťahoval sa do jaskyne. V nej napísal svoju slávnu knihu, ktorá je základnou učebnicou klasického japonského boja s mečom.

Neporaziteľní samuraji: jeden z nich bol dokonca Európan
Žena - samurajka
Vo sfére, ktorá bola výlučne mužskou záležitosťou dokázala zožať slávu aj žena - Tomoe Gozen. Bola veľmi krásna, mala svetlú pleť a dlhé čierne vlasy. Keďže bola milenkou slávneho generála Jošinaka, často ho sprevádzala na bojiskách, kde bojovala rovnako zdatne ako muži. Vedela fantasticky zaobchádzať s mečom a skvelo ovládala jazdecké umenie. Preslávila sa v bitke pri Jokotagaware v roku 1181, kde údajne sťala hlavy siedmim bojovníkom.

Neporaziteľní samuraji: jeden z nich bol dokonca Európan
Neporazený samuraj
Tsukahara Bokuden je jednou z najvýznamnejších osobností v histórii samurajov. Z devätnástich duelov a 37 bitiek vyšiel víťazne a bez vážnych zranení, čím si získal povesť neporaziteľného bojovníka. Vo veku 37 rokov dospel k názoru, že skutočnou výzvou pre samuraja je riešenie sporov bez boja. Svoj život teda zasvätil tomu, aby presadil do praxe ideu riešenia konfliktov bez násilia, len s použitím argumentov.

Neporaziteľní samuraji: jeden z nich bol dokonca Európan
Nemilosrdný drak s jedným okom
Date Masamune bol japonský samuraj a vynikajúci bojový taktik. Jeho kult je o to väčší, že mu chýbalo oko, kvôli čomu ho prezývali „jednooký drak". Prvé vojenské ťaženie viedol už v štrnástich rokoch. Hoci bol tvrdý a nemilosrdný samuraj, bol i zdatný obchodník a objaviteľ vzdialených krajín. Počas života sympatizoval s kresťanskými misionármi a obchodníkmi v Japonsku. Dokonca financoval a podporoval nadviazanie vzťahov s pápežom v Ríme.

Neporaziteľní samuraji: jeden z nich bol dokonca Európan
Verný až do smrti
Kusunoki Masašige je známy predovšetkým tým, že po celý život verne bojoval na strane panovníka. Jeho vernosť ho nakoniec v roku 1336 stála život. Počas bitky v horách Jošino sa Masašge snažil uplatniť svoju múdrosť a nový spôsob vedenia boja, ktorý bol nevyhnutný aj vzhľadom k veľkému nepomeru síl na oboch stranách. Odporučil cisárovi dočasný strategický ustúp, ale cisár sa o tom nechcel ani počuť. Trval na tom, aby naďalej bojovali s nepriateľom, čo bolo zlé rozhodnutie. V dôsledku svojej bezvýhradnej lojality k cisárovi Kusunoki priviedol vojsko k záhube.

Neporaziteľní samuraji: jeden z nich bol dokonca Európan
Prvý západný samuraj

V roku 1600 stroskotala na území dnešného Japonska holandská loď, na ktorej bol hlavným navigátorom Angličan William Adams. Vďaka svojim vedomostiam a schopnostiam sa Adams čoskoro stal v Japonsku významnou osobnosťou. Podarilo sa mu spriateliť s vtedajším šogúnom a ako jediný cudzinec v histórii sa stal príslušníkom japonskej šľachty. Neskôr prijal meno Miura Anjin a venoval sa japonskej kultúre. Obliekal sa do tradičného odevu samurajov, smel nosiť tradičné samurajské meče a získal i samurajské pozemky, ale neexistuje žiadna zmienka o jeho vojenskej aktivite či o vyznamenaní za statočnosť. V prvom rade bol totiž obchodník, čo bolo jedno z povolaní, ku ktorému tradiční samuraji prechovávali odpor. Napriek tomu sa navždy zapísal do histórie ako prvý západný samuraj.

DISKUSIA
2.5. 2017 10:00
Diskusia