Regensburg leží na sútoku troch riek: Dunaja, Náby a Regenu. Je známy svojím historickým centrom s asi 1500 budovami, vďaka ktorému sa mesto zapísalo aj do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Žiadne iné mesto severne od Álp nemá širšie historické centrum. Medzi najznámejšie pamiatky patrí kamenný most cez Dunaj, ktorý postavili v 19. storočí, ale turisti hojne navštevujú aj inú budovu s podobným vekom. Je ňou historický hostinec, kde už takmer 900 rokov servírujú ľuďom klobásy. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o najstaršie kontinuálne prevádzkované stravovacie zariadenie na Zemi.

Príbeh hostinca známeho ako Historische Wurstküche začal práve v časoch, keď odštartovala výstavba spomínaného mosta. Stalo sa tak v roku 1135. Predtým cez Dunaj viedol drevený most, ktorý stál asi 100 metrov východne od toho súčasného. Ten však svojou šírkou nepostačoval hustej dopravy a navyše ho museli pravidelne po povodniach opravovať. Práve preto sa rozhodlo o výstavbe kamenného mosta.

Ten dokončili v roku 1146 a na nasledujúcich osem storočí išlo o jediný most cez Dunaj v Regensburgu. Zatiaľ čo prebiehala výstavba, neďaleká budova, ktorá sa opierala o mestské hradby, slúžila ako úrad „stavbyvedúceho“. Ten v roku 1146 uzavreli a z budovy sa stal hostinec „pri žeriave“, keďže kúsok odtiaľ skutočne stál nákladný žeriav, ktorým sa presúvali tovary v riečnom prístave. Celé stáročia tunajšia kuchyňa ponúkala rôzne pokrmy prístavným robotníkom, lodníkom i remeselníkom.

Nie je presne známe, kedy začali v hostinci dominovať klobásy. Zrejme sa tak stalo na prelome 18. a 19. storočia. Doslova kultovým pokrmom sa stala grilovaná klobása s rascovým pečivom, kyslou kapustou a horčicou. Servírujú ju tu dodnes a v čase vrcholiacej turistickej sezóny predajú aj šesťtisíc klobás denne. V pokoji sa tu teda najete skôr mimo sezóny.