Fotografie najinteligentejších psov nájdete v GALÉRII

Belgický malinois je najinteligentnejšie plemeno z 13 plemien, ktoré vybral výskumný tím z Helsinskej univerzity. Experiment sa uskutočnil v rokoch 2016 až 2022, pričom vedci použili testy zostavené fínskou spoločnosťou smartDOG na posúdenie inteligencie jednotlivých plemien.
Počas výskumu psy plnili celkovo desať úloh, z ktorých sedem bolo určených na testovanie ich kognitívnych schopností (schopnosť porozumieť a spracovať informácie) a tri typy testov boli z oblasti správania, t. j. posudzovali, ako sa psy správajú v rôznych situáciách.

Ako vyzerali testy? Viac na nasledujúcej strane...