MENU
Menu

Spektrum Najhoršie obdobia v dejinách: Dôkazy, že dnes sa žije dobre

História ľudstva je plná násilia. Od ničivých pandémií až po vojny, naši predkovia nezriedka zažili počas života viac ako väčšina z nás. Aj keď poznáme čísla, je ťažké si presne predstaviť, aké násilné obdobia tvoria dejiny. Hoci štatistické údaje nič neprezrádzajú o pocitoch ľudí, ktorí ich skutočne zažili, tieto obdobia patria k najhorším v dejinách.

Najhoršie obdobia v dejinách: Dôkazy, že dnes sa žije dobre
1918 - 1919: Španielska chrípka
Okolo roku 1918 sa dialo toľko vecí, že je ťažké vybrať najstrašnejšiu. Od rozsiahlych povstaní na celom svete cez prvú svetovú vojnu až po revolúcie v Ázii a Európe bolo v tom období pre ľudí celkovo náročné prežiť. A pritom všetkom zabúdame na španielsku chrípku, ktorá je najničivejšou udalosťou tých čias - aspoň pokiaľ ide o počet úmrtí. Na jej vrchole sa vírusom infikovala približne tretina svetovej populácie a celkové straty na životoch predstavujú asi 20 až 50 miliónov ľudí. Španielska chrípka bola nočnou morou. Vírus zabíjal tak rýchlo, že v mnohých prípadoch obete zomreli v priebehu niekoľkých hodín od nakazenia.

Náhodné vynálezy, ktoré navždy zmenili naše životy

17. storočie: Tridsaťročná vojna
Vojny sú súčasťou európskej histórie dlhú dobu, no iba málo z nich malo pre obyvateľov Európy také zničujúce následky ako tridsaťročná vojna. Ak vezmeme do úvahy podiel obetí na celkovej európskej populácii, bola smrteľnejšia ako čierny mor alebo druhá svetová vojna. Vo vojne zahynulo asi osem miliónov ľudí, čo z nej robí jednu z najsmrteľnejších udalostí v histórii. Bola ústredným bodom veľkého katolíckeho a protestantského konfliktu a úplne zničila krajiny v celej Európe. Zapojili sa do nej takmer všetky mocnosti. Vojnu sprevádzali hlad a choroby, ako aj pravidelné rabovanie malých dedín žoldnierskymi vojakmi.

Zvrátené podujatia, na ktorých sa ľudia v minulosti bavili

Baník v starom Ríme
Otrocká práca najviac prekvitala počas rímskych čias. Umožnila vznik veľkolepého impéria, pretože vybudovanie akvaduktov a inej vyspelej architektúry na rozsiahlom území nebolo jednoduché. Keď hľadáte najhoršiu podobu života v dobe rímskej, rozhodne ju mali otroci v baniach. Práca bola výsadou otrokov, ktorých Rimania obzvlášť nenávideli. Pracovné podmienky boli také hrozné, že v podstate išlo o formu trestu smrti. V drsných podmienkach sa vyskytovali nekontrolované choroby, hlad i mučenie.

Rok 536
Keď laici teoretizujú, pravdepodobne označia za najhoršie v histórii násilie a kanibalizmus. Pokiaľ však ide o vedcov, tí určili presne, kedy bolo najhoršie žiť - v roku 536. Rok 536 okrem pádu impérií na celom svete a všeobecného politického chaosu priniesol jeden z najhorších svetových hladomorov v dejinách ľudstva. Hlad spôsobil popol, ktorý bránil prenikaniu slnečného svetla. Jeho pôvodcom bola sopečná erupcia sopky na Islande. „Zatmenie Slnka" bolo viditeľné všade na svete, čo vytvorilo doslova strašidelnú atmosféru. Keď to skombinujete s brutálnymi konfliktami na mnohých miestach sveta chápete, prečo vedci označili rok 536 za absolútne najhorší v histórii.

FOTO: Obyčajné fotky? Ani nápad, zachytili chvíle, ktoré vo vás ostanú

1992 - 1996: Obliehanie Sarajeva
Na spokojný ľudský život obzvlášť zle vplývajú obliehania. Niektoré z najdlhších, napríklad obliehanie Leningradu, sú zároveň veľkými humanitárnymi katastrofami. K málo spomínaným desivým obliehaniam patrí i obliehanie Sarajeva Srbmi. Zároveň je najdlhším obliehaním hlavného mesta v modernej histórii. Trvalo takmer štyri roky a zomrelo pri ňom takmer 14 tisíc ľudí. Nebezpečenstvo znamenalo nielen nepretržité ostreľovanie civilných oblastí, ľudia zomierali na podchladenie, keďže v mnohých častiach mesta neboli zásoby paliva. Niektorí sa museli presťahovať do spoločných ubytovní s ostatnými rodinami a dovtedy fungujúce mesto sa zmenilo na obrovský utečenecký tábor. Veľa ľudí zabili ostreľovači, ktorí sa úmyselne zameriavali na deti.

1983 - 2009: Srílanská občianska vojna
Pokiaľ ide o občianske vojny, v histórii je ich množstvo, no jedna z nich bola mimoriadne zlá. Srílanská občianska vojna vedená srílanskou vládou a tamilskými povstalcami mala na civilistov ničivé následky. Hlavným problémom, ktorý spôsobil konflikt bolo sektárstvo, keďže väčšinové sinhalské vládne sily pravidelne páchali zverstvá na tamilskom obyvateľstve. Najstrašnejšia fáza vojny nastala k jej záveru, keď sa medzi postupujúcimi vládnymi silami a rebelmi ocitli desiatky tisícok civilistov. Občianska vojna zostáva zabudnutou, ale brutálnou časťou histórie Srí Lanky a mnohí ju dokonca označili za genocídu.

Autor: Radomír
Foto Public Domain

DISKUSIA
5.11. 2019 8:00
Diskusia