MENU
Menu

Spektrum Najdlhšie konkláve v dejinách: Keď pápeža volili dva roky

Hlavnou atrakciou v starodávnom talianskom mestečku Viterbo je palác z 13. storočia. Postavili ho, aby slúžil pápežovi ako vidiecke sídlo. Kedykoľvek sa v Ríme situácia zneprehľadnila a hlave katolíckej cirkvi hrozilo nebezpečenstvo, mohla sa stiahnuť do Pallazzo dei Papi. Práve tu sa odohrala doposiaľ najdlhšia voľba pápeža v dejinách.

Najdlhšie konkláve v dejinách: Keď pápeža volili dva roky
Keď 29. novembra 1268 zomrel pápež Klement IV., kolégium kardinálov sa stretlo vo Viterbe za účelom výberu Klementovho nasledovníka. Tradícia určovala, že konkláve sa má konať v meste, kde zomrel predchádzajúci pápež. Kardináli sa teda raz denne zišli, v Palazzo dei Papi odvolili a vrátili sa do svojich rezidencií. Kolégium v tom čase tvoril rovnaký počet talianskych a francúzskych kardinálov a každý z nich chcel za pápeža svojho krajana.

FAKTY X: Smrť pápeža Jána Pavla I.: Zabil ho naozaj infarkt?

Voľby sa naťahovali a trvali celé mesiace. Traja z pôvodných 12 kardinálov dokonca zomreli na starobu a nového pápeža sa naďalej nedarilo zvoliť. Po roku frustrovaní občania Viterba podľa inštrukcií kapitána mestskej stráže Ranieriho Gattiho zamkli kardinálov v paláci a prikázali im, aby sa dohodli. Dokonca rozmontovali strechu a vystavili tak najvyšších predstaviteľov katolíckej cirkvi prírodným živlom, aby urýchlili ich rozhodovanie. Dosť bolo hostín, do paláca už sluhovia nosili len chlieb a vodu. Mešťania však napokon zrekonštruovali strechu, keď kardináli hrozili, že uvrhnú celé mesto do cirkevnej kliatby. A ich zvyšné drastické opatrenia tiež nepomohli. Tvrdohlaví kardináli odmietli robiť ústupky.

FAKTY X: Pápežka Jana mohla naozaj existovať, našli sa nové dôkazy

Až v auguste 1271 sa kardináli dohodli na vytvorení šesťčlenného výboru, ktorý mal zjednať dohodu. Ani títo šiesti však pápeža nezvolili, a tak do hry vstúpil istý Teobaldo Visconti, arcidiakon z mesta Liége, ktorý v tom čase viedol vojnu v Palestíne. Povolali ho späť do Európy a zhodli sa, že bude vhodným pápežom. 1. septembra 1271 sa teda stal Gregorom X.

Najdlhšie konkláve v dejinách: Keď pápeža volili dva roky
Viac než dva roky trvajúca voľba viedla k tomu, že Gregor. X. zaviedol striktné pravidlá ohľadom nasledujúcich konkláve. Kardináli museli byť počas voľby v spoločnej miestnosti a nesmeli mať viac než dvoch sluhov. Jedlo im dodávali cez okno, aby sa minimalizoval kontakt s okolím. Ak konkláve trvalo viac než tri dni, začali kardináli dostávať len jedno jedlo denne. Po piatich dňoch im už prinášali len chlieb a vodu. A to najdôležitejšie: kým konkláve trvalo, mali kardináli pozastavený plat.

Trasmoz: dedina čarodejníc, z ktorej pápež dodnes nestiahol kliatbu

Nasledovník Gregora X. Adrián V. však považoval tieto nariadenia za príliš prísne a zrušil ich. Netrvalo dlho a nastalo ďalšie dvojročné konkláve, tentokrát v roku 1292 po smrti Mikuláša IV. Keď napokon zvolili za pápeža Celestína V., ten pravidlá Gregora X. opäť obnovil.

Dnes sa konkláve koná v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne. Keď začne, kardináli spia vo vyhradených priestoroch a nesmú ich opustiť, kým nezvolia nového pápeža. Kontakt s okolím majú povolený len v prípade zdravotných problémov. S konkláve je spojený aj slávny rituál v podobe čierneho a bieleho dymu. Ak stúpa čierny dym, bola voľba neúspešná, biely dym naopak znamená, že sa podarilo zvoliť pápeža.

Autor: Noel
Foto: Shutterstock

DISKUSIA
11.7. 2019 22:00
Diskusia