MENU
Menu

Spektrum Nacistickí vedci, ktorí prežili druhú svetovú vojnu

Neboli to hrdinovia a vôbec nemali ušľachtilé ciele. Obvykle ich hnala snaha po poznaní na hranici zvrátenosti. Tretia ríša poskytovala vedcom skvelé podhubie. A niektorí boli naozaj geniálni. Vďaka tomu dodnes súčasná veda v mnohom stále vychádza z ich poznatkov.

Nacistickí vedci, ktorí prežili druhú svetovú vojnu
Walter Schieber
Jeho kariéra sa začala v textilnej výrobe, ale v roku 1943 mu Hitler udelil za zásluhy ocenenie Vojnového záslužného kríža. Tento pán textil nechal textilom a podieľal sa významnou mierou na vývoji a testovaní vojnových plynov. Pre chemikov tretej ríše pracoval desať rokov. Jeho výskum a poznatky boli tak cenné, že po skončení vojny si ho pod patronát zobrala CIA a čerpala z jeho vedomostí. Za svoje zločiny nebol nikdy potrestaný. Ako sa hovorí, prebehol na druhú stranu skôr, ako ho dostihla minulosť.

Nacistickí vojnoví zločinci, ktorí unikli trestu

Kurt Blome
Oficiálne bol vedúcim výskumu pre oblasť rakoviny. V skutočnosti bol hlavným vojakom v biologickej vojne. V norimberských procesoch bol usvedčovaný z cielenej eutanázie a pokusov na ľuďoch. Zaujímavé však je, že na základe intervencií americkej vlády bol oslobodený, keďže práve Američania sa extrémne zaujímali o poznatky z jeho biologických pokusov. Je jasné, že sa vďaka tomu odstali k informáciám o ľudskom tele, ktoré by nebolo nikdy možné získať legálnou cestou. A tak prežil Kurt pokojný život v západnom Nemecku a spolupracoval na tajných projektoch pre americkú vládu až do prirodzenej smrti v roku 1969.

Nacisti, ktorí zachránili desiatky tisíc ľudí

Dieter Grau
Muž, ktorý bol jedným z najdôležitejších členov vývoja rakety V2 počas druhej svetovej vojne. Po jej skončení si kompetentní povedali, že jeho mozog je cennejší vo výskume ako v hrobe a tak sa veľmi rýchlo etabloval do výskumného tímu, ktorý sa podieľal na vývoji americkej rakety Saturn V. Pracoval pre americkú vládu aj NASA. Zomrel ako 101-ročný a všetci o ňom hovorili ako o významnej kapacite, ktorá posunula vesmírny raketový program extrémne dopredu. Na to, kde získal prvé skúsenosti, každý rád zabudol.

Židovskí kolaboranti: v druhej svetovej vojne stáli po boku nacistov

Wernher von Braun
Už nacistickými orgánmi bol rozpoznaný veľmi rýchlo ako geniálny fyzik a zdatný technik. Takých Tretia ríša potrebovala. Viedol veľké výskumné tímy a viac ráz navštívil aj Mittelwerk - neslávne známe výskumné stredisko, kde sa skúmalo všetko. Vrátane schopnosti ľudí adaptovať sa na tmu, stres, extrémne podmienky, čo bolo neskôr cenným poznatkom pri letoch ľudí do vesmíru. Práve tieto informácie neskôr predal Amerike a pomáhal pri výskume rakety Saturn V.

Hubertus Strughold
Hovorí sa mu aj otec vesmírnej medicíny. Pre NASA rozvinul mnohé postupy medicínskych praktík vo vesmíre, ktoré sú dodnes v platnosti. Samozrejme, že ho vyškolili nacistické tábory, kde bolo materiálu na experimentovanie vždy dosť. Američania potom nakoniec prižmúrili oči nad jeho vzťahom k Hitlerovi a zobrali ho za svojho. Je ďalším dôkazom, že mnohé súčasné výdobytky techniky a medicíny stoja na základoch vypestovaných v koncentračných táboroch.

DISKUSIA
7.4. 2018 20:00
Diskusia