Jeden zo spôsobov, ako brániť účinkom globálneho otepľovania, je posilniť albedo Zeme – teda jej schopnosť odrážať slnečné žiarenie späť do vesmíru. Oblaky, prach a iné „aerosóly“, ako napríklad častice zo sopečných erupcií, to robia prirodzene.

Americká firma Aurora Flight Sciences tvrdí, že by sme mali vypúšťať balóny, ktoré by každoročne uvoľňovali do stratosféry milióny ton oxidu siričitého, čo by ochladilo planétu o jeden až dva stupne Celzia.

Negatívnou stránkou je cena odhadovaná na desať miliárd dolárov za rok. Vedci však upozorňujú najmä na iné, zatiaľ neprebádané dôsledky takýchto pokusov narušiť zložitý systém interakcií, ktoré vytvárajú zemskú klímu.