Biertan je jednou z viac než 150 sedmnohradských dedín, v ktorých dodnes stoja opevnené kostoly. Tie vznikali v 13. až 16. storočí, teda v období, keď bolo Sedmohradsko súčasťou Uhorska a Osmanská ríša bola na vzostupe. A práve v snahe brániť sa pred nájazdmi Osmanov a Tatárov ľudia v mestách stavali opevnenia. Na dedinách však nemali toľko prostriedkov, aby mohli opevniť všetky domy, a tak múry vyrastali okolo kostolov. Opevnenia boli posilnené baštami a vnútri sa nachádzali skladiská, vďaka ktorým mali obrancovia odolať aj dlhšiemu obliehaniu.

Manželská väznica v Biertane.
Manželská väznica v Biertane.
Zdroj: Wikipedia/Alessio Damato

Aj v Biertane bol kostol najdôležitejšou budovou. Postavili ho na kopci, z ktorého bol výhľad na široké okolie. Súčasťou opevneného areálu je dodnes aj pomerne nenápadná malá budova, ktorá však plnila zvláštny účel. Volali ju manželská väznica.

Ak za biskupom prišiel manželský pár s tým, že sa chce dať rozviesť, dvojicu na dva týždne zatvorili práve sem. Miestnosť bola zariadená skromne, nachádzala sa tu stolička, stôl, jedna debna a posteľ. Páry museli zdieľať všetko od vankúša a lôžka až po tanier a lyžicu.

Treba povedať, že prípadný rozvod bol možný vďaka tomu, že Biertan neobývali katolíci, ale prevažne Sedmohradskí Sasi, kolonisti, ktorí vyznávali luteránsku vieru. Na rozvod u nich existovalo viacero príčin, napríklad nevera, no napriek tomu sa preferovalo, aby manželia ostali svoji. Rozvod bol až poslednou možnosťou. Zaujímavé tiež bolo, že hoci prvej manželke musel muž pri rozvode dať polovicu majetku, ak sa rozvádzal aj druhýkrát, druhá manželka už nemala nárok na nič. Asi preto, že mala vedieť, koho si berie.

Predpokladá sa, že páry sa zväčša po pobyte v manželskom väzení rozhodli ostať spolu. Zrejme však nie z lásky, ale kvôli prostému prežitiu. Málokto si totiž mohol dovoliť byť dva týždne zavretý a nepracovať na poli či v dielni.

Manželské väzenie v Biertane je dnes pamätnou izbou, no jej správca tvrdí, že aj dnes dostáva ročne niekoľko žiadostí od párov, ktoré by ju chceli využiť na riešenie sporov.