MENU
Menu

Spektrum Má legenda o Artušovi reálne základy? Meč v skale skutočne existuje

Príbeh o kráľovi Artušovi, ktorý vytiahol legendárny meč Excalibur zo skaly, aby tak dokázal svoj nárok na trón, určite poznáte. Pre Talianov je však meč v kameni viac realitou než mýtom. V toskánskom opátstve San Galgano sa totiž presne takýto artefakt nachádza.

Má legenda o Artušovi reálne základy? Meč v skale skutočne existuje
Z meča je viditeľná len rukoväť, záštita a niekoľko centimetrov čepele. Nachádza sa v opátstve v mestečku Montesiepi vzdialenom asi 30 kilometrov od talianskej Sieny a legenda hovorí, že do skaly ho vrazil šľachtic Galgano Guidotti v 12. storočí. Údajne sa mu zjavil archanjel a po tomto zážitku sa muž vzdal svojho života plného násilia a obrátil sa na vieru. Stal sa z neho pustovník a neskôr ho katolícka cirkev vyhlásila za svätého.

Meč kráľa Kou-tiena: Je ostrý ako britva aj po 2500 rokoch

Guidotti sa narodil v roku 1148 a ranú dospelosť prežil drsným spôsobom. Stal sa rytierom a hoci ho učili cnostiam, bol arogantný a viedol lúpežnícky život. Podľa legendy sa však jedného dňa zjavil pred šľachticom archanjel Michal, ktorý mu ukázal cestu ku spáse. Vo svojej vízii Guidotti sledoval Michala na vrch Montesiepi, kde sa stretol s dvanástimi apoštolmi a samotným Stvoriteľom.

Má legenda o Artušovi reálne základy? Meč v skale skutočne existuje
Keď vízia skončila, Guidottov kôň odmietol poslúchnuť príkazy svojho jazdca a zaviezol ho priamo na Montesiepi. Šľachtic, presvedčený, že ide o Božie znamenie, zavrhol svoj predchádzajúci život. Hlas mu vraj prikázal, aby sa zbavil všetkých svetských majetkov.

Najznámejšie meče v históri

Na to Guidotti odpovedal, že je to rovnako náročné ako rozpoliť skalu. Aby dokázal pravdivosť svojho tvrdenia, tasil meč a vrazil ho do skalnatej zeme. Na jeho prekvapenie sa zbraň zabodla do kameňa takmer po záštitu. Šľachtic pochopil. Usadil sa na kopci a stal sa skromným pustovníkom. Montesiepi nikdy neopúšťal, žil v chudobe a v spoločnosti divokých zvierat. Len občas ho navštevovali mnísi či pútnici.

Má legenda o Artušovi reálne základy? Meč v skale skutočne existuje
Meč zabodnutý do skaly bol celé stáročia považovaný za podvod. Novodobé výskumy však ukázali, že zloženie kovu, z ktorého je meč ukutý, zodpovedá tomu z 12. storočia. Radarová analýza zasa ukázala, že pod mečom je dutina asi dva metre dlhá a meter široká. Predpokladá sa, že ide o pohrebné miesto, možno dokonca samotného Guidotta.

Stravovanie v stredoveku: viete, čo jedávali naši predkovia?

Je možné, že práve príbeh toskánskeho šľachtica sa stal inšpiráciou pre legendu o kráľovi Artušovi. Prvé zmienky o tomto mýte totiž pochádzajú aj z obdobia po Guidottovej smrti a vysvätení. Konkrétne sa o ňom zmienil burgundský básnik Robert de Boron v jednom zo svojich diel. Podobne ako v prípade Krásky a zvieraťa tak môže mať aj príbeh o kráľovi Artušovi čiastočne reálne základy.

Autor: Noel
Foto: Shutterstock

DISKUSIA
27.10. 2018 11:00
Diskusia