Priezviská sa vyvinuli v priebehu stredoveku v Európe a boli pôvodne súčasťou mena, ktoré slúžilo na identifikáciu jednotlivcov. Keďže v staršej dobe ľudia zvykli používať iba jedno meno, bolo potrebné pridať ďalšie označenie pre rozlíšenie rôznych ľudí s rovnakým menom.

Prvými priezviskami boli jednoduché opisy, ktoré sa zakladali na mieste narodenia, zamestnaní alebo fyzických charakteristikách. Takýmto priezviskám sa hovorí predmetné alebo lokalizačné priezviská.

Neskôr sa objavili aj dedičné priezviská, ktoré sa prenášali z otca na syna. Tieto priezviská zvyčajne odkazovali na otcovu profesiu alebo miesto pôvodu. Dedili sa najmä v rodinách nižšieho šľachtického stavu a medzi obyvateľmi vidieckych oblastí.

V niektorých krajinách, ako napríklad v Číne, Japonsku alebo Kórei, priezviská nie sú bežné alebo sa používajú inak než v západnej kultúre. Tam sa tradične používali rodové názvy, ktoré prenášali od otca na syna. Takéto názvy sa používajú dodnes v niektorých častiach Ázie, hoci sa tam stále viac rozširujú aj západné priezviská.

V našej galérii zistíte, ktoré priezviská sú najpoužívanejšie v jednotlivých európskych štátoch.