Staroveké civilizácie v Číne, Egypte a Mezopotámii existovali tisíce rokov, no mnohí ľudia dodnes nevedia, ktorá z nich vlastne prežila najdlhšie. A ako sa ukazuje, rozhodne sa to nedá určiť jednoducho. Do hry totiž vstupuje viacero faktorov. Po prvé, historici a archeológovia sa nevedia zhodnúť na jednotnej definícii „civilizácie“ ani na momente jej vzniku a zániku. Viacerí experti zasa tvrdia, že existenciu civilizácie takýmto spôsobom ani nemožno merať.

Po druhé, vo všetkých civilizáciách istý čas vládli „cudzinci“, v prípade Egypta to napríklad boli Hyksósi. To komplikuje hodnotenie toho, či je možné danú civilizáciu považovať za kontinuálnu.

No a po tretie, kultúra danej civilizácie sa na jej začiatku a konci mohla značne líšiť. Aj preto dnes historici a archeológovia hovoria radšej o „kultúrach“ než o civilizáciách.

Poďme však hovoriť o dĺžke trvania civilizácii. Vo väčšine merítok, teda používaní písma, zakladaní miest a nepretržitých tradícií, vedie Čína. Veď napríklad písaná forma jazyka je rovnaká už 3200 rokov.

Na základe archeologických nálezov na územiach raných čínskych štátov vrátane tých z kultúry Liang-ču v delte rieky Jang-c’-ťiang mnohí historici tvrdia, že čínska civilizácia má najmenej päťtisíc rokov. Iní im však oponujú. Moderná Čína má podľa nich len málo spoločné s tou, ktorá existovala pred érou Mao Ce-tunga, a tá zasa len voľne súvisela s cisárskou Čínou, ktorá prestala existovať v roku 1911. Čína je navyše mimoriadne rozľahlá a to, čo sa dialo v staroveku v jej kultúrnych centrách, sa mohlo diametrálne líšiť od toho, čo sa dialo na okrajoch ríše. Pročínski historici ale radi tvrdia, že čínska civilizácia je tou najdlhšie trvajúcou.

Čo sa Egypta týka, odhaduje sa, že od momentu vládnutia prvých faraónov do doby, kedy pôvodné náboženstvo nahradilo kresťanstvo, uplynulo asi 3500 rokov. Pôvodné náboženstvo i forma hieroglyfov sa však v priebehu tisícročí menili, a to najmä v dôsledku vlády cudzích dynastií.

V Mezopotámii vzniklo písmo okolo roku 3200 pred Kristom a uctievanie tamojších bohov trvalo približne do 3. storočia. Mezopotámska civilizácia teda trvala približne rovnako dlho ako egyptská. V tomto súboji teda zrejme víťazí Čína.