MENU
Menu

Spektrum Kmene lovcov lebiek: Prečo si z obetí brali trofeje?

Lov lebiek je praktika, pri ktorej sa obeti odreže hlava a zakonzervuje sa kvôli rituálom a na slávnostné účely. Jeho účelom bolo posilniť mužnú silu odobratím súperovej sily a urobiť z obete otroka v posmrtnom živote, prípadne hlavy slúžili ako suvenír alebo trofej.

Kmene lovcov lebiek: Prečo si z obetí brali trofeje?
Maori
Po príchode na Nový Zéland si polynézski osadníci vytvorili vlastný jazyk a kultúru. Existovali početné kmeňové skupiny podľa rôznych polynézskych zvykov, v ktorých prevládal kult bojovníkov. To viedlo k lovu lebiek počas nájazdov a vojen.

Šuarovia - lovci lebiek a ich záhadné zmenšovanie

Po usmrtení nepriateľov Maori starostlivo konzervovali hlavy tak, že odstránili lebku a hlavu vydymili. Po tejto procedúre zostalo tetovanie a tvárové znaky obetí dobre rozpoznateľné a hlavy sa stali vojnovou trofejou.

Sumbovia
Sumbovia obývali veľmi malý ostrov Sumbu v Indonézii. Vo Východnej a Západnej Sumbe však praktizovali lov lebiek z veľmi odlišných dôvodov. Východní obyvatelia ním preukazovali územné dobývanie, zatiaľ čo západní ho využívali ako akt pomsty medzi seberovnými.

Hororové aztécke rituály: Boli plné násilia a krvi

Napriek tomu existovali spoločné znaky, čo sa týka prezentovania a konzervácie lebiek. Ľudia z Východnej Sumby vešali hlavy na stromy v čase vojen, ale v období pokoja ich pochovávali. Západní Sumbovia niekedy vrátili hlavy rodine obete. Nechali si len vlasy, ktoré použili na prípravu magických prípravkov.

Skýti
Skýti boli pôvodne iránski euroázijskí kočovníci, ktorí sa presídlili zo Strednej Ázie smerom k južnému Rusku a na Ukrajinu a založili bohatú mocnú ríšu, ktorá je dnes známa ako Krym. Boli známi ako vynikajúci jazdci a ich životným krédom bol boj.

Posmrtné tradície, z ktorých mrazí

Pri boji používali kone, luk a šípy - boli vynikajúci strelci. Po zabití svojim obetiam odrezali hlavu, bez ohľadu na ich vek alebo pohlavie. Rozrezané lebky im slúžili ako poháre na pitie.

Čiernohorci
Čiernohorci boli nadšení lovci lebiek a praktike sa venovali až do roku 1912. Žili v Európe a pri love sa primárne zamerali na osmanských Turkov. V Čiernej Hore bol lov lebiek doplnkom vojny a hral len malú úlohu pri nájazdoch. Keďže Čiernohorci nevyvolávali vojny ani konflikty so svojimi blízkymi susedmi, rozsiahle nájazdy a lov lebiek páchali iba na ľuďoch vo veľkej vzdialenosti.

Nagovia
Ľud Naga je spojením niekoľkých kmeňov v severovýchodnej Indii a severozápadnom Mjanmarsku. Nagaské kmene praktizovali lov lebiek a hlavy nepriateľov si ponechávali ako trofeje. V severovýchodnej časti krajiny žil jeden z najdivokejších kmeňov - Assam. Ich bojovníci pri získavaní hláv využívali taktiku prekvapenia nepriateľa.

Kelti
Kelti na začiatku lovili lebky z náboženských dôvodov. Hlavy svojich obetí pripevnili na steny alebo ich zavesili na sedlá koní počas jazdy. Neskôr sa Kelti transformovali na kresťanských polo-keltských Galov, ale lov lebiek praktizovali naďalej. Zbieranie hláv sa neskôr stalo menej religiózne a získalo viac vojenský charakter. Praktika pretrvala v Írsku až do konca stredoveku

Chivarovia

Juhoameričania známi ako Chivarovia žili na východných svahoch Ánd a patrili k najhorším lovcov lebiek. Boli to praví bojovníci a nedokázal ich nikto poraziť. Skupina pozostávala z kmeňov, ktoré praktizovali lov lebiek a ich zmenšovanie na veľkosť asi pomaranča. Dosiahli to tak, že najprv z hlavy odstránili lebku a potom hlavu obalili horúcim pieskom. To pomohlo zmenšiť ju pri zachovaní tvaru a tetovania. Kmeň veril, že získavanie hláv iných im dáva nadprirodzenú moc. Viedla ich aj túžba potrestať každého, kto si to podľa nich zaslúžil. Najnebezpečnejší v skupine Chivarov bol kmeň Shuar, ktorý v súčasnosti už ľuďom hlavy neodrezáva, ale pre turistov vyrábajú repliky.

DISKUSIA
4.7. 2017 10:00
Diskusia