V zime celé hodiny trávia bez pohnutia na ľade – pohľad, z ktorého nám naskakujú zimomriavky.

Lenže kačice nielenže neprimrznú na ľad, ale ten sa pod nimi ešte aj topí... 

Vodné vtáky totiž majú vo svojich nohách takzvané Rete mirabile. To znamená, že teplá arteriálna krv je v hojnej miere privádzaná až do nášľapovej plochy a tam sa artérie rozvetvujú do nekonečne hustej a nekonečne jemnej siete vlásočníc.

Tak krv privádza teplo do najviac ochladzovanej časti tela.

Úžasné na tom je to,  že teplota nôh sa reguluje tak, aby neroztopili pod sebou ľad, ale aby ani neprimrzli.

Na ľade je teplota nôh 0° C, vo vode sa prispôsobuje teplote vody.

Ale keď je kačica chorá alebo zoslabnutá, môže táto ochrana pred primrznutím vypovedať službu...