Pred niekoľkými rokmi sa v americkej katolíckej tlači objavila kontroverzná správa, z ktorej obsahu behá mráz po chrbte. Moderný prípad exorcizmu. Príšernejší ako z hororových filmov a popísaný lekárom – prekvapivo bez vysvetlenia, aké by sme čakali od skeptickej vedeckej mysle.

Julia: Neobjasnený prípad posadnutosti

Mladá žena s utajenou identitou bola v zasvätených kruhoch známa len ako „Julia“. Jej prípad opísal v katolíckom periodiku New Oxford Review Richard E. Gallagher, psychiater a profesor klinickej psychiatrie na Newyorskej lekárskej fakulte. Hneď v úvode sa priznal, že s niečím podobným sa nikdy nestretol a vyjadril odvážne presvedčenie, že sa stal svedkom skutočného posadnutia diablom.

Julia, ktorá údajne o akt exorcizmu požiadala sama, prešla pozorovaním celého tímu ľudí, kým jej uverili, že jej stav nie je možné korigovať za pomoci liekov či zavretím do liečebne. Gallagher, ktorý sa niekoľkých sedení s touto ženou zúčastnil, vo svojej neskoršej dokumentácii spomína, že vykazovala všetky učebnicové príznaky posadnutia. Často v priebehu rozprávania upadala do zvláštneho tranzu hraničiaceho s katatonickým stavom, potom znenazdajky začala ľuďom okolo vulgárne nadávať, pričom jej hlas prechádzal od hlbokého mužského basu až po neznesiteľný škrekot. Podľa Gallaghera to znelo, akoby cez jej ústa rozprávalo hneď niekoľko osôb.

Bolo by ľahké zmietnuť prípad zo stola s diagnózou schizofrénia, lenže to by Julia nemohla šokovať prítomných informáciami, ku ktorým sa reálne nemala ako dostať. Vedela napríklad, kto z členov vyšetrovacieho tímu v nedávnej minulosti prišiel o príbuzného kvôli rakovine. Dokonca presne špecifikovala aj to, o aký typ rakoviny išlo. Jednému kňazovi vraj pošepla: „Tie mačky sa včera úplne zbláznili, čo?“, poznámku, ktorej nik nerozumel, len dotyčný sám – choval doma dve mačky a predchádzajúcu noc na seba bez zjavnej príčiny zúrivo zaútočili.

Julia: Neobjasnený prípad posadnutosti
Gallagher sa zúčastnil aj obradu, pri ktorom mali ženu „očistiť“, a o zážitku píše ako o jednom z tých, aké by už nikdy viac nechcel absolvovať. Hoci bol teplý júnový deň, v miestnosti, kde obrad prebiehal, sa všetci drkotali od zimy. Teplotné anomálie neskôr prešli do opačného extrému. Postupne, ako z Julie začali vychádzať „cudzie“ hlasy, hovoriace v latinčine a v španielčine, prítomní cítili, že okolo tela žena sa nakumulovalo neprirodzené teplo, až sa začali potiť. V jednom momente vraj Julia začala levitovať a okolím prebehli vibrácie, od ktorých sa zachveli predmety na policiach.

Okrem očitého svedectva a výpovede Gallaghera sa nedochovali nijaké fotografie alebo ďalšie materiály, ktoré by podporili lekárovo rozprávanie. Prípad skončil v archívoch medzi inými nevysvetlenými prípadmi moderného exorcizmu. O jeho vierohodnosti môžeme síce pochybovať, ale nemôžeme ju celkom vylúčiť...