MENU
Menu

Spektrum Islandská sopka spôsobila v Egypte obrovský hladomor

Koncom 18. storočia sa udiala veľká environmentálna dráma s celosvetovým dosahom, tvrdia vedci. Výbuch sopky vtedy zabil 9000 obyvateľov Islandu a spôsobil hlad až v ďalekom Egypte, čo znížilo populáciu okolo úradného Nílu o šestinu.

Islandská sopka spôsobila v Egypte obrovský hladomor

Traja vedci zo Štátnej univerzity v New Jersey a ich spolupracovníci z Edinburghsej univerzity odhalili prepojenie medzi dvoma zdanlivo nesúvisiacimi udalosťami. Výskum finančne podporovala aj NASA.

Pomocou počítačového modelu sledovali atmosférické zmeny, ktoré sa udiali v roku 1783 po erupcii sopky Laki na juhu Islandu. Prekvapivo sa ukázalo, že erupcia mala vplyv na zdroje vody v severnej Afrike.

Zdá sa teda, že sa opäť potvrdilo, že na každú udalosť možno objaviť príslušné odozvy z celého sveta. Už dávnejšie sa vedelo, že výbuchy sopiek v tropických oblastiach pôsobia spôsobujú na severe teplejšie zimy, avšak až teraz sa potvrdilo, že to platí aj naopak.

Séria erupcií, ku ktorej došlo v júni 1783 spôsobila veľmi nízky prietok Nílu, to prinieslo v nasledujúcom roku veľmi nízku úrodu a hlad bol nasledovaný aj morovou epidémiou,  ako potvrdili súdobí pozorovatelia.

Kvôli výbuchom bolo leto 1783 v Európe chladné, na niektorých miestach dokonca najchladnejšie za posledných 500 rokov.

DISKUSIA
23.11. 2006 2:00
Diskusia