Väčšinou využíval nerovnosť terénu, vyvýšené alebo neprístupné miesto ohradené riekou, vodnou plochou alebo umelo vykopanou vodnou priekopou.

Slúžil ako obranná bašta pre jednu väčšiu rodinu, ale aj pre dedinu či mesto. Postavili ho z hrubých kamenných kvádrov, mal strieľne, strážnu vežu, sklad munície a tajné chodby a východy.

Zámok je mladší, luxusnejší a má inú než obrannú funkciu. Reprezentuje bohatstvo a vkus svojho majiteľa, slúžil ako šľachtické sídlo.

Je to subtílnejšia, ozdobná stavba s mnohými dekoračnými prvkami, napríklad s vežičkami alebo so sochami vo výklenkoch stavby. V Európe sa zámky stavali podľa vzoru z Talianska a Francúzska.

Mnohé zámky vznikli prestavbou hradov, ktoré stratili svoju pôvodnú funkciu obranyschopnosti mesta, krajiny či štátu. Oba typy stavieb sú však historické pamiatky, a preto ich treba chrániť.