Za obdobie toho skutočného Divokého Západu sa zvyknú považovať roky 1865 až 1890. Vtedy sa vo veľkom osídľovali pusté kraje, vznikali zárodky nových miest a ľudia sa pri prežití museli do veľkej miery spoliehať len sami na seba.

Podobu Divokého Západu dnes poznáme najmä z westernových filmov a románov, no v našej galérii uvidíte, ako vyzeral naozaj. Priblížia vám to dobové fotografie, ktoré zachytávajú jedinečnú atmosféru minulosti.