Úvozy boli pred stáročiami bežnými cestami, ale pod tlakom miliónov nôh a kolies sa postupne dostali pod úroveň okolitej krajiny. Vznikali na miestach s mäkkým podložím a keď sa postupne prehlbovali, stávali sa počas dažďa zároveň aj korytami dočasných potokov. Zrážky robili úvozy ešte hlbšími a v niektorých štátoch majú dnes tieto prastaré cesty hĺbku až desať metrov.

Najstaršie úvozy v Európe sa datujú až do doby železnej, tie najmladšie majú najmenej 300 rokov. Na západnom fronte občas slúžili dokonca aj ako provizórne zákopy počas prvej svetovej vojny. Pre moderné využitie sú síce zväčša priúzke, ale zvyknú sa využívať aspoň pešími turistami. Čarovné fotografie úvozov si môže pozrieť v našej galérii.