MENU
Menu

Spektrum FOTO: Mesto, ktoré sa pomaly prepadáva pod zem

Mesto Berezniki malo kedysi 150-tisíc obyvateľov. Mnohí z nich pracovali v miestnom banskom priemysle a práve ten sa stal pre mesto skazou. Budovy sa totiž stavali priamo nad rozsiahlymi tunelmi, kde sa ťaží potaš. A takmer sto rokov ťažby si vybralo svoju daň. Berezniki sa prepadá pod zem.

FOTO: Mesto, ktoré sa pomaly prepadáva pod zem
Potaš pod mestom sa ťaží v hĺbke až 500 metrov pod zemským povrchom. Inžinieri si uvedomovali, aký dôsledok môže mať kopanie šácht priamo pod budovami, a tak ich dôsledne plánovali. Časť potaše nechávali nevyťaženú, len aby udržiavala v podobe múrov a stĺpov tiaž podzemných stropov. Nerátali však s tým, že do baní začne časom ústiť viacero podzemných prameňov. Tie rozpustili potaš a stropy stratili oporu.

VIDEO: V Austrálli zmizol kus pobrežia, zhltlo ho more

Veľká časť Berezinki sa dnes prepadá do takzvaných závrtov, ktoré vznikajú aj v dôsledku ťažby. Ten najväčší Rusi prezývajú „Starý otec" a má priemer takmer 400 metrov a je viac než 200 metrov hlboký. Závrty dokonca ohrozujú aj jediné železničné spojenie medzi mestom a civilizáciou.

V Rusku sa objavil ďalší záhadný kráter. Zhltol niekoľko domov

Berezinki produkuje asi desať percent celosvetového množstva potaše. Bane sú najväčším zamestnávateľom v okruhu desiatok kilometrov a ak ich bude nutné zavrieť, ekonomika tým mimoriadne utrpí. Aj preto úrady investovali do high-tech systémov na sledovanie stavu tunelov. Nájdete tu kamerové systémy i seizmické senzory a výšku jednotlivých budov či chodníkov neustále monitorujú satelity.

Vláda i prevádzkovatelia baní rokujú, či by nebolo rozumnejšie presťahovať celé mesto na opačný breh rieky Kama, kde je stabilné podložie. Banskí inžinieri však tvrdia, že doba, keď sa tvorili závrty, už v Berezinki pominula. Nové by vznikať nemali, lebo voda už väčšinu nepoužívaných podzemných priestorov dávno zatopila.

Záhadný kráter sa objavil už aj v Británii. Stále rastie

12-tisíc obyvateľov mesta sa však už pre istotu presťahovalo. Nechceli riskovať, že sa jedného dňa zobudia pod zemou.

DISKUSIA
18.5. 2019 11:00
Diskusia