Pohľadnice z afrických kolónií slúžili hlavne ako nástroj propagandy. Mali utvrdiť ľudí v Európe v názore, že Afrika je čierny kontinent bez minulosti a vyššej kultúry, ktorému treba „pomáhať“. Afričanov vykresľovali ako barbarov, ktorých treba „civilizovať“, a práve akousi civilizačnou misiou ospravedlňovali európske krajiny fakt, že si vydržiavajú kolónie.

Africké pohľadnice sa zameriavali skôr na tamojších obyvateľov než na prírodné krásy. Oblečenie, každodenné rituály, tradičné dediny i výnimočné ceremónie: to všetko bolo predmetom kariet, ktoré ľudia z ciest posielali domov. Často sa však zobrazovali aj rôzne inžinierske projekty ako železnice, cesty či mosty, ktoré mali zdôrazniť „civilizačnú“ stránku vydržiavania kolónií.

Populárne boli aj fotografie nahých žien a dievčat, ktoré kládli dôraz na „divošskú“ sexualitu a lákali mužov z Európy, aby šli do Afriky pracovať.

Koloniálne pohľadnice si môžete pozrieť v našej galérii.