Niagarské vodopády sú súhrnným pomenovaním pre tri rôzne vodopády, ktoré tvoria jednu sústavu: Horseshoe Falls, American Falls a Bridal Veil Falls. A práve časť s názvom American Falls chceli Američania spevniť v obavách, že vplyvom erózie by mohli o túto prírodnú pamiatku prísť.

Aby odvodnili požadovanú časť Niagarských vodopádov, museli najprv armádni ženisti postaviť 180 metrov dlhú priehradu a odkloniť tok rieky Niagara do Horseshoe Falls. Napriek silnému prietoku (až 230 metrov kubických za sekundu) sa im to podarilo. Hrádza pozostávala z 28-tisíc ton skál.

Tak sa stalo, že 12. júna 1969 potom, ako sa cez ne 12-tisíc rokov valila voda, American Falls vyschli. A zatiaľ čo v Horseshoe Falls sa zvýšil prietok, vyschnutú časť skúmali odborníci z radov ženistov. Tí spevnili eróziou poškodené podložie a spomalili tak postupné rozpadanie sa vodopádov. V novembri 1969 potom hrádzu vyhodili do vzduchu a obnovili prietok.