V polovici 19. storočia migrovali na západ USA v typických krytých vozoch ťahaných koňmi celé rodiny. Osídľovali dnešné štáty ako Nebraska, Kansas, Wyoming, Colorado, Arizona či Utah, niektoré šli ešte ďalej až do Kalifornie, Oregonu, Idaha a Washingtonu. V roku 1860 navyše federálna vláda vydala nariadenie, že každý muž či žena starší ako 21 rokov a slobodný dostane na západe 65 hektárov pôdy. A tak začala najväčšia migrácia v dejinách USA.

Do roku 1870 odišlo na západ 172-tisíc žien a 385-tisíc mužov. A zatiaľ čo na východe žili ženy tradičným konzervatívnym spôsobom a starali sa o domácnosť, na západe museli brať veci do vlastných rúk. Vykonávali práce, ktoré sa dovtedy považovali za výsostne mužské, a medzi ne patrila aj starostlivosť o dobytok. Museli sa teda naučiť jazdiť na koni, hádzať lasom i strieľať z pušky.

Samotná jazda na koni zmenila aj ich spôsob obliekania. Na východe bežne ženy jazdili sediac bokom, v jazdení „mužským“ spôsobom im bránili sukne i konvencie. Na západe sa ale odeli do nohavíc a nosili rovnaké klobúky ako chlapi. Tradície museli ustúpiť funkčnosti.

Na prelome storočí sa ale spôsob života na západe zmenil a kovboji i cowgirls takmer vymizli. Rodeo ako spoločenské podujatie sa však zachovalo a na koňoch či býkoch tu svoje schopnosti predvádzali muži aj ženy.

Fotografie z dôb, keď ešte cowgirls existovali, môžete nájsť v našej galérii.