Beduíni sa kedysi živili najmä pasením dobytka. V zime sa počas dažďov uchyľovali do púšte a v lete sa vracali na obrábateľnú pôdu. Žili v patriarchálnych spoločenstvách, ktoré viedli šejkovia spolu s radou starších. Takéto usporiadanie sa dá u beduínov vidieť dokonca aj v dnešnej dobe.

Vytýčenie hraníc medzi štátmi znamenalo pre beduínov postupný koniec ich nomádskeho spôsobu života. V našej galérii však uvidíte fotografie z čias, keď tieto kmene ešte kočovali a žili veľmi podobným spôsobom ako ich predkovia počas predchádzajúcich storočí.