Najprísnejšie strážená hranica sveta delí Severnú a Južnú Kóreu. Meria 250 kilometrov, prebieha súbežne s 38. rovnobežkou a jej súčasťou je štyri kilometre široká demilitarizovaná zóna. V takomto stave je hranica už od roku 1953, kedy skončila kórejská vojna.

Hranicu stráži vyše milióna vojakov a možno poznáte takzvanú Spoločnú bezpečnostnú oblasť, ktorá sa nachádza v bývalej dedine Pchanmundžom. Vojaci oboch štátov sa stretávajú iba na tomto mieste.

Niektoré z najzaujímavejších hraníc sveta uvidíte v našej galérii.