Už samotné pomenovanie „tapiséria" je vlastne chybné. Tapiséria je tkaná látka zobrazujúca určitý umelecký výjav, kdežto plátno z Bayeux je v skutočnosti výšivkou. Ide o skutočne gigantické dielo, ktoré ma síce šírku len 52 centimetrov, ale dĺžku až 68 metrov. Znázorňuje udalosti, ktoré viedli k bitke pri Hastingse a k dobytiu Anglicka Viliamom Dobyvateľom v roku 1066.

FAKTY X: Záhady Tapisérie z Bayeux, najznámejšieho diela stredoveku

FAKTY X: Natočili cestovateľku v čase? V Chaplinovom filme je podozrivá žena

Prvé zmienky o tapisérii pochádzajú z konca 15. storočia a objavujú sa v súpise predmetov uložených v katedrále vo francúzskom Bayeux. Samotná tapiséria je však podstatne staršia, jej pôvod ale obklopujú tajomstvá. Nie je jasné, kto toto nepochybne drahé a veľkolepé dielo nechal vyrobiť a z akého dôvodu to urobil. Keďže zobrazuje víťazstvo Normanov, je možné, že „tapisériu" nechal vyšiť niektorý z normanských veľmožov? Alebo ho vyrobili v Normandii a nechali poslať na Britské ostrovy ako dar Viliamovi?

FAKTY X: Guľový blesk: Smrtiaci prírodný úkaz, na ktorý sú vedcí krátki

Na „tapisérii" je možné vidieť viacero bitiek a ďalších významných udalostí, ktoré poznačili mocenský obrat v Anglicku. Viackrát je na nej vyobrazený nielen starý kráľ Harold II., ale aj Viliam Dobyvateľ spoločne s mnohými vojakmi a predstaviteľmi cirkvi. Mihne sa tu dokonca aj Halleyho kométa. Horné a dolné okraje plátna zobrazujú rôzne vtáky a iné zvieratá, ale i neznáme ľudské postavy.

FAKTY X: Záhady Tapisérie z Bayeux, najznámejšieho diela stredoveku

Tapiséria z Bayeux ukrýva dve veľké tajomstvá, ktoré historikom dodnes nedajú spávať. Prvé sa týka vyobrazenia smrti Harolda II. Všeobecne sa uznáva tvrdenie, že zomrel počas bitky po zásahu šípom do oka a na tapisérii sa skutočne nachádza postava so šípom v oku. Nie je však jasné, či ide o anglického kráľa. Pokojne ním môže byť aj muž, ktorého podľa tapisérie neskôr prebodli mečom. Alebo ani on. Text, ktorý sprevádza túto pasáž, záhadu nerieši. A jasný dôkaz o tom, že Harolda II. naozaj zabil šíp, vlastne neexistuje.

FAKTY X: Záhady Tapisérie z Bayeux, najznámejšieho diela stredoveku

Druhá a väčšia záhada sa týka bizarnej a tajomnej scény, ktorá sa nachádza približne v strede plátna. Zobrazuje ženu v plášti s kapucňou, po pravici ktorej stojí muž s typickým mníšskym účesom, takzvanou tonzúrou. Naťahuje ruku a dotýka sa ženinej tváre. Vpravo od dvojice je vysoká budova, buď kostol alebo veža. Popis tejto scény nie je kompletný, ale značí: „...kde istý mních a Aelfgyva."

Tieto dve postavy sú dodnes záhadou. Predtým ani potom sa už na tapisérii neobjavujú. Žiadna Aelfgyva sa v historických dokumentoch v súvislosti s kráľovskou rodinou či veľmožmi nevyskytuje. Na hornom okraji nad dvojicou je pár vtákov, na dolnom zasa drak a nahý muž. A čo robí „mních" rukou tej žene? Hladí ju po líci, alebo ju naopak udiera? Obe možnosti by boli zo strany člena cirkvi zvláštnym správaním.

FAKTY X: Tajomstvo vraždy mestského tyrana: 46 svedkov a skutok sa nestal

Odborník na Tapisériu z Bayeux David M. Wilson tvrdí, že nahý muž pod dvojicou symbolizuje milostný vzťah tohto páru. Žeby išlo o mimomanželskú aféru, alebo dokonca znásilnenie? Sexuálny škandál, ktorý bol v tom čase dobre známy, ale časom upadol do zabudnutia? Existujú hypotézy, že ženou je v skutočnosti Aelfgyfu, manželka kráľa Aethelreda II. Lenže tá zomrela 70 rokov pred normanskou inváziou do Anglicka a Wilson prehlasuje danú hypotézu za nepravdivú. Tapiséria očividne znázorňuje pomerne krátke časové obdobie, konanie dvoch kráľov a ich vojsk. A aj preto je pár uprostred plátna takou záhadou.

Tapiséria z Bayeux je jedným z najdôležitejších umeleckých diel stredoveku. A tajomstvá všité do plátna len pridávajú na jej mimoriadnosti.

Autor: Noel
Foto: Public Domain