MENU
Menu

Spektrum FAKTY X: Záhada Tabbyinej hviezdy: Využívajú ju mimozemšťania ako zdroj energie?

Asi 1500 svetelných rokov od Zeme sa nachádza hviezda, ktorá robí astronómom vrásky na čelách. Jej oficiálny názov je KIC 8462852, ale prezývajú ju Tabbyina hviezda podľa jej objaviteľky Tabethy Boyajianovej. Tá sa na adresu hviezdy vyjadrila: „Buď ide o prírodný úkaz, ktorý nevieme vysvetliť, alebo o mimozemskú technológiu, ktorú nevieme vysvetliť." Čím je vlastne hviezda záhadná?

FAKTY X: Záhada Tabbyinej hviezdy: Využívajú ju mimozemšťania ako zdroj energie?
Planéty, ktoré sú ďaleko od Zeme, nevedia zatiaľ objaviť ani najsilnejšie teleskopy. Keplerov teleskop sa zameriava práve na objavovanie týchto exoplanét, a to nezvyčajným spôsobom. Najprv nájde hviezdu, ktorej svetlo je schopný zachytiť, a potom čaká, kedy svetelný tok niečo preruší. Tým „niečím" je zväčša planéta, ktorá sa na jasnom pozadí javí ako tmavá bodka.

Hypotetické planéty, ktoré môžu existovať v našej slnečnej sústave

Planéty sú okrúhle a ich existenciu indikujú špecifické faktory, ktoré vedci klasifikovali. Ak vidia konkrétne dáta, vedia povedať, či svetlo z hviezdy prerušila obiehajúca exoplanéta, alebo je vo veci niečo iné. V septembri 2015 však Tabetha Boyajianová objavila hviezdu, ktorá sa správala celkom inak, než si vedci vedeli vysvetliť.

FOTO: Atlas nezvyčajných galaxií: Ako sa zmenili fotky vesmíru za 50 rokov

Prechod exoplanéty popred hviezdu sa nazýva tranzit. A tranzity týkajúce sa Tabbyinej hviezdy spôsobovali mimoriadne vysokú mieru zatemnenia svetla vychádzajúceho z hviezdy. Jeden tranzit s označením D800 spôsobil pokles jasu o 15 percent, séria tranzitov s označením D1500 spôsobila stmavnutie až o 22 percent. Pre porovnanie: planéta o veľkosti Jupitera by spôsobila pokles jasu o jedno percento.

Aj tvar tranzitujúcich objektov bol zvláštny. Nešlo o gule, objekty boli nepravidelné. A nepravidelné boli aj intervaly tranzitov, čo je zvláštne vzhľadom na konštantnú dobu obehu planéty okolo materskej hviezdy. A zatiaľ čo v prípade iných exoplanét trvá pokles jasu len niekoľko hodín, v prípade KIC 8462852 išlo o celé dni. Dodnes je nevysvetlený aj fakt, prečo hviezda občas vykazuje pokles jasu aj bez tranzitov, a to mimoriadne rýchly.

Jednoznačné vysvetlenie neprichádza. Vedci si najprv mysleli, že za záhadnými tranzitmi bolo veľké mračno vesmírneho prachu, žiadne dôkazy však ich hypotézu nepotvrdili. Na vode bola postavená aj teória o zrážke planét, ktorej výsledkom mal byť vznik veľkého množstva trosiek. Najpravdepodobnejšou sa javila teória o veľkej kométe, tá však nevysvetľovala postupný a rýchly pokles jasu Tabbyinej hviezdy, ktorý trvá už roky.

FOTO: Dôkazy, že astronautom nechýba zmysel pre humor

Najväčšiu senzáciu spôsobili tvrdenia vedcov, že by mohlo ísť o výsledok prítomnosti obrovskej stavby vyspelej mimozemskej civilizácie. Napríklad o takzvanú Dysonovu sféru, hypotetickú sústavu objektov schopných obiehať okolo hviezdy a čerpať jej energiu. Dysonova sféra by mohla teoreticky poskytovať energiu pre celú planétu.

Podarí sa napokon nejasnosti ohľadom Tabbyinej hviezdy objasniť? Bude vysvetlenie prozaické a nudné, alebo sa staneme svedkami objavenia mimozemskej civilizácie? Odpoveď ukáže až čas.

DISKUSIA
26.6. 2019 10:00
Diskusia