MENU
Menu

Spektrum FAKTY X: Operácia PAPERCLIP: tajný projekt nacistov a USA

Je všeobecne známe, že po skončení 2. svetovej vojny boli stíhaní a neskôr aj potrestaní všetci vojnoví nacistickí pohlavári za zločiny proti ľudskosti.

Málo sa vie však o tom, že spravodlivosti v tzv. norimberskom procese, čo bol medzinárodný tribunál, ktorý súdil a odsúdil vysokopostavených nacistických zločincov, sa vďaka mocenským záujmom vyhlo viac ako 1600 nacistických vedcov.

FAKTY X: Operácia PAPERCLIP: tajný projekt nacistov a USA
Kontroverzná vojenská operácia pod záštitou CIA vošla do dejín USA pod názvom Operácia PAPERCLIP.

Kancelárska spinka

Operácia PAPERCLIP, v preklade kancelárska spinka, mala za úlohu po skončení 2. svetovej vojny dostať z Nemecka do USA nacistických vedcov a lekárov, medzi ktorými boli aj tí najväčší vojnoví zločinci, ktorí páchali zverstvá na nevinných ľuďoch v koncentračných táboroch v oblasti genetických manipulácií, klonovania a iných neľudských pokusov.

FAKTY X: Operácia PAPERCLIP: tajný projekt nacistov a USA
Napriek tomu, že americký prezident Harry Truman dal jasný príkaz, že na územie USA nemôže legálne vstúpiť nikto s minulosťou v nacistickej strane, a už vôbec sa nemôže podieľať na vedeckom výskume, americká tajná služba CIA a americké mocenské vládne kruhy sa nezastavili pred ničím.

Vláda USA tak s tichou podporou ostatných spojencov po 2. svetovej vojne v roku 1945 dostala z Nemecka na svoje územie všetkých vplyvných vojenských nacistických činiteľov, vedcov a lekárov aj napriek tomu, že spáchali najväčšie zločiny na nevinných ľuďoch.

Podmienka mocenských elít bola jediná, a to, že vo svojich projektoch budú naďalej pokračovať pre americkú vládu. Nacistickí zločinci tak dostali od americkej vlády azyl, a vyhli sa odsúdeniu za svoje vojnové zločiny.

Tejto téme sa venovala aj americká investigatívna novinárka Annie Jacobsen, ktorá o Operácii PAPERCLIP napísala knihu s názvom Operation Paperclip: The Secret Intelligence Program that Brought Nazi Scientists to America Hardcover (Operácia Kancelárska spinka: Program tajnej služby priviedol do Ameriky nacistických vedcov).

Podľa jej pátrania vyšlo najavo, že do USA sa dostalo viac ako 1600 nacistických vedcov, ktorí neboli za svoje zločiny nikdy odsúdení. Ešte v roku 2010 to muselo priznať aj americké ministerstvo spravodlivosti, ktoré zverejnilo správu, že americká tajná služba CIA naozaj dostala na územie USA nacistických vedcov a lekárov, s ktorými intenzívne spolupracovali na vedeckých projektoch.

Ako celá operácia prebiehala?
Operácia PAPERCLIP bola pomenovaná podľa tajného znamenia, ktoré zohralo hlavnú úlohu pri úteku nacistických vedcov z Nemecka. Všetci nacistickí zločinci boli po skončení 2. svetovej vojny súdení, a spravidla aj odsúdení k trestu smrti alebo na doživotie.

FAKTY X: Operácia PAPERCLIP: tajný projekt nacistov a USA
Americkí vojaci v Nemecku však dostali príkaz, aby bol každý nacista, ktorý bude mať osobný spis zopnutý kancelárskou spinkou na pravom mieste, čo bolo to tajné znamenie, prepustený a na vládne náklady odoslaný do USA.

Ostatné spisy nacistov boli spínané iným spôsobom, a tí boli za svoje zločiny odsúdení. Takže všetci ľudia, ktorí považovali Američanov za jedných z osloboditeľov Európy, vlastne pretekali so Sovietskym zväzom o to, kto zozbiera viacej nacistických vedeckých kapacít, ktoré použijú na svoj konkurenčný boj proti tomu druhému. Američania i Sovieti sa preto túžili zmocniť nielen vojenských nacistických patentov, ale aj vedcov, ktorí tieto nápady zrealizovali.

V septembri roku 1945 tak do USA priletelo prvých sedem vedcov na čele s Wernherom von Braunom, ktorý skonštruoval nemecké vojenské rakety V2, ktoré boli prvými balistickými raketami na svete.

Vedci boli umiestnení na základni White Sands, kde ešte pred ich príchodom dorazilo 300 vagónov s nemeckými raketami V2.

K ďalším vedcom, ktorí utiekli pred súdením medzinárodným tribunálom boli napríklad Kurt H. Debus - riaditeľ nacistického raketového výskumného programu (rakety V2), Arthur Rudolph - nemecký raketový inžinier, generálmajor Walter Dornberg - dohliadal na vývoj a výrobu rakiet V2, Hubertus Strunghold - fyziológ a lekár Luftwaffe, ktorý experimentoval hlavne na deťoch v koncentračných táboroch, ale aj nacistický dôstojník Hans Kammler, ktorý v koncentračných táboroch pripravoval plynové komory. A takto by sme mohli pokračovať ďalej.

Nacistickí zločinci tak boli zapojení do amerických vládnych, vojenských, vedeckých aj politických projektov. Niektorí nacistickí vedci a lekári pôsobili na americkej vojenskej základni v San Antoniu v Texase, iní na dvoch základniach v štáte Maryland - v Edgewoode alebo dokonca v armádnej výzvednej službe USA vo Fort Holabirde.

Nacistickí pohlavári v USA
Nacistickí vedci však nepracovali v ústraní, ako by si mnohí ľudia mysleli, ale naopak, viacerí z nich zastávali popredné americké vedecké posty. Wernher von Braun, ktorý bol hlavným konštruktérom rakety Saturn 5, ktorá v rámci projektu Apollo dopravila amerických astronautov na Mesiac, sa stal napríklad tvárou NASA.

FAKTY X: Operácia PAPERCLIP: tajný projekt nacistov a USA
Kurt H. Debus sa zase v roku 1962 stal riaditeľom NASA a Kennedyho vesmírneho strediska. Spojené štáty americké tak profitovali z nacistického Nemecka, kedy nacistickí vedci a lekári stáli pri zrode „americkej" vedy, pri rozvoji „medicíny", ekonomiky, či kozmického programu. Bez nacistických vedcov by sa Američania ako prví na Mesiac možno nikdy nedostali.

Po odhalení amerického vládneho projektu PAPERCLIP bola americká verejnosť šokovaná a právom pobúrená. Americkí občania preto žiadali svoju vládu, aby celú Operáciu PAPERCLIP odtajnila, ospravedlnila sa celému svetu a samozrejme, aby spravodlivo odsúdila týchto nacistických zločincov, ktorých využívala pre svoje mocenské ciele.

Najvyšší súd Spojených štátov amerických však v roku 1985 americkej tajnej službe CIA povolil, aby mená nacistických vedcov, ktorí sa na amerických vládnych projektoch podieľali, držala aj naďalej v tajnosti. Americká demokratická vláda tak ešte stále kryje niektorých nacistických zločincov, ktorí páchali zverstvá na nevinných ľuďoch v koncentračných táboroch.

Za Američanmi však nezaostával ani Sovietsky zväz a Veľká Británia, kam sa tiež dostalo mnoho vysokopostavených nacistických pohlavárov, ktorí si v pokoji dožili svoj život namiesto toho, aby boli za svoje zverstvá odsúdení. Ako bolo a je stále vidieť, vládnuca mocenská elita sa vôbec neštíti spolupracovať s vedcami (v súčasnosti s teroristami a diktátormi), ktorí mali alebo majú na rukách krv.

DISKUSIA
19.5. 2016 8:00
Diskusia