Podľa viacerých odborníkov je veľmi pravdepodobné, že väčšina detí skutočne duchov vidí.  Deti sú k paranormálnym javom náchylnejšie a oveľa vnímavejšie ako dospelí ľudia, ktorí vraj túto schopnosť postupne stratili. Odborníci preto skúmali množstvo detí, ktoré im potvrdili, že vidieť duchov pre nich nie je nič neobvyklé. Prečo je tomu tak?

FAKTY X: Môžu deti vidieť duchov?

Dospelí niekedy (alebo bežne) nevedia malé deti vôbec počúvať. Väčšina dospelých si totiž myslí, že detský svet je len plný fantázie, a keď sa hrajú so svojimi neviditeľnými spoločníkmi, nemusí to byť vždy len ich predstavivosť. Súčasná americká psychoterapeutka doktorka Caron Goodeová hovorí, že deti, ktoré sú vo veku dvoch, troch, či štyroch rokov ešte nedokážu rozlíšiť medzi duchom a svojim vymysleným kamarátom, a preto je u nich vylúčené, aby poznali slová ako nadprirodzeno alebo duchovia.

Texaská reštaurácia - jedlo podávané s duchmi

Pokiaľ by totiž deti skutočne videli zjavenie, s veľkou pravdepodobnosťou by na to reagovali ako keby videli živú bytosť. Rozpoznať rozdiel kedy sa dieťa hrá so svojím vymysleným kamarátom, a kedy vidí ducha sa podľa doktorky Goodeovej dá tak, že dieťa osobu (ducha) , ktorú vidí dokáže aj popísať. Zo svojej praxe doktorka Goodeová potvrdzuje: „Nevidím deti fantazírovať a vymýšľať si zážitky, aby si získali záujem a pozornosť.“

Prečo deti vidia duchov?
Mnohí dospelí si dávajú otázku, prečo by sa mali duchovia ukazovať práve deťom? Odpovede na túto otázku sa rôznia. Niektorí parapsychológovia napríklad hovoria o tom, že keď sa deti narodia, sú blízko tých „druhých“, keďže práve prišli z „druhej“ strany. Preto vraj ľahšie môžu vidieť duchov, a práve duchovia vraj deti preto aj navštevujú alebo ich chránia. Doktorka Goodeová na to hovorí: „Väčšina detí cíti svojich strážnych anjelov, príbuzných a ľudí, ktorí sú tu, aby im pomohli...“

FAKTY X: Môžu deti vidieť duchov?
Minca má však dve strany, a preto niektorí duchovia môžu byť nielen dobrí, ale pre deti aj nebezpeční. Preto by mali deti podľa doktorky Goodeovej vedieť, že práve deti môžu duchom povedať, aby išli preč, presne tak isto, ako keď ich niekto obťažuje v skutočnom živote. Ak sa dieťa ešte samo brániť nevie, psychoterapeuti odporúčajú využívanie rôznych amuletov. Postupom času ako deti starnú, ich schopnosť vidieť duchov sa im vytráca, až úplne vymizne. Niektoré teórie však hovoria aj o tom, že deti majú pri svojom narodení takzvané „tretie oko“. Podľa východnej filozofie má ísť o šiestu čakru, teda energetické centrum, ktoré je umiestnené uprostred čela. „Tretie oko“ vraj umožňuje vidieť mimo fyzický svet, a podľa niektorých názorov sa v priebehu života uzatvára.

Zoznamka pre duchov - nový rozmer lásky

Podľa psychoterapeutických štúdií majú deti schopnosť vidieť duchov len po určitú vekovú hranicu, ktorá je u každého dieťaťa individuálna. Ako starnú, s duchmi a inými nadprirodzenými bytosťami sa vraj stretávajú stále menej, až ich prestanú vidieť úplne. Odborníci sa domnievajú, že za to vraj môže najbližšie okolie, ktoré na duchov neverí. Možným dôvodom je údajne to, že deti, ktoré vidia a počujú duchov, sú od tejto schopnosti odhovárané, a práve dospelí im hovoria, že to je len ich predstavivosť.

FAKTY X: Môžu deti vidieť duchov?
Práve skepticizmus vraj môže byť tým dôvodom, prečo deti schopnosť vidieť nadprirodzeno strácajú. Odborníci si preto myslia, že ak by sa táto schopnosť u detí rozvíjala ešte v detskom veku, je veľká pravdepodobnosť, že v dospelosti by sa s nadprirodzenom stretávali aj ďalej. Akú skúsenosť máte s týmto fenoménom vy? Videli vaše deti alebo vy, keď ste boli v detskom veku niečo nezvyčajné a nadprirodzené?