Väčšina ľudí, ako to už v dnešnom svete býva zvykom, budú tieto fakty považovať len za ďalšiu konšpiračnú teóriu. Práve konšpirácie využívajú najmä médiá, ktoré radšej takýmto spôsobom označia všetko to, čo by malo byť pred verejnosťou skryté, aby ľudia nad podobnými „zbytočnosťami" ani nerozmýšľali, keď sú omnoho „dôležitejšie" veci, ktoré nám dennodenne hlavný mediálny prúd prináša. Môže teda niekto úmyselne a sofistikovane ovplyvňovať myslenie ľudí? A ako?

FAKTY X: Kto ovplyvňuje myslenie ľudí?
Stanú sa z ľudí poslušné ovečky?
Už dávnejšie je potvrdené, že zhruba od konca 40. rokov minulého storočia začala americká armáda s výskumami, ktorých cieľom bolo na diaľku ovládať ľudské myslenie. Americká armáda tak pokračovala vo výskumoch nacistických vedcov, s ktorými oni začali ešte pred druhou svetovou vojnou. Známe sú najmä projekty MK-ULTRA a Monarch, ktoré sú medzi obyvateľmi Spojených štátov amerických veľmi dobre známe. Všetko sa to považovalo (a niekde ešte stále považuje) len za konšpiráciu.

Vojenské letectvo USA však ešte v roku 1996 zverejnilo rozsiahlu štúdiu, v ktorej sa píše, že pokrok neurologických výskumov umožňuje predpovedať „rozvoj zdrojov elektromagnetickej energie pre ovládanie emócií, vyvolanie ochrnutí, navodenie spánku, prenášanie sugescií, zmenu pamäti a vnášanie fiktívnych spomienok do vedomia."

FAKTY X: Kto ovplyvňuje myslenie ľudí?
Niektoré elektronické prístroje sú už technologicky tak ďaleko, že mnohým sa niektoré fakty, ktoré sú už známe, budú zdať ako zo sci-fi. Už od roku 1985 sa do lietadiel EC 130-C montujú zložité elektronické prístroje vysielajúce signál, ktorý výrazne zasahujú do myslenia určitej časti obyvateľstva. Ide hlavne o ľudí, ktorí sa odmietajú prispôsobiť záujmom vlády Spojených štátov amerických. Táto sofistikovaná metóda sa však začala využívať predovšetkým v krajinách tretieho sveta, kde sa postupne menili politické režimy, ktoré mali akceptovať aj obyvatelia tej ktorej krajiny. Zdá sa vám to prehnané?

FAKTY X: Kto ovplyvňuje myslenie ľudí?
Ako to celé funguje?
Americká vláda podľa dostupných materiálov investovala do lietadiel s takýmito sofistikovanými elektronickými prístrojmi asi 800 miliónov dolárov - dnes to je už omnoho viac. Celá letka sa nazývala Komando Solo, a v roku 1995 sa skladala z ôsmich lietadiel EC-130 C, ktoré vlastne vznikli špeciálnou úpravou dopravných lietadiel Hercules 130-C. Elektronické zariadenia nachádzajúce sa v týchto lietadlách vysielajú tiché zvuky, akési rozhlasové vysielanie s podprahovými pokynmi, ktoré v ľuďoch vyvolávajú požadované emócie. Podľa úradnej správy firmy Lockheed pracujú tieto prístroje na štandardných vojenských frekvenciách AM, FM a HF. Lietadlá lietajú neustále v maximálnych výškach, aby pokryli čo možno najširšie územie. Každú posádku tvorí jedenásť ľudí, z toho je päť odborníkov na masovú manipuláciu. Aj keď boli programy na ovládanie myslenia ľudí prísne utajené, fakty sa postupne dostávali aj k nezainteresovaným odborníkom, ktorí sa nimi začali zaoberať.

FAKTY X: Kto ovplyvňuje myslenie ľudí?
Americká bádateľka Judy Wallová tvrdí, že vzdušné zbrane, ako sa elektronickým prístrojom na ovládanie myslenia ľudí hovorí, používala americká armáda už v roku 1991 vo vojne v Perzskom zálive. Mal na to slúžiť manipulačný program PsyOp (Psychologická operácia), ktorý mal podlomiť bojového ducha irackej armády. Judy Wallová program PsyOp popísala v austrálskom časopise Nexus, kde o ňom hovorila ako o nástroji, ktorý je schopný ovplyvniť ľudské emócie, motiváciu, objektívne uvažovanie, ale aj jednanie vlád, organizácií, či jednotlivcov. Doslova povedala, že „cieľom týchto psychologických akcií je vštepiť a utvrdiť jednanie obyvateľstva tak, aby sa stotožnilo s cieľmi toho, kto operácie riadi."

FAKTY X: Kto ovplyvňuje myslenie ľudí?
Ďalší dôkaz o používaní vzdušných psychologických zbraní zdokumentoval vo filme - Exotické zbrane pre riadenie más, Američan Bob Fletcher v roku 1998. Vo filme odhaľuje, že lietadlá EC-130 C boli použité aj proti obyvateľom Haiti v rokoch 1994 až 1995, kedy bol haitský prezident Jean-Bertrand Aristide Haiťanmi považovaný len za americkú dosadenú bábku. Psychologická akcia, ktorá trvala takmer rok však verejnú mienku obyvateľstva ovplyvnila v prospech americkej politiky. O nových typoch vzdušných zbraní, ktoré manipulujú ľudským myslením sa z pochopiteľných dôvodov v médiách hlavného prúdu nehovorí. Nasadenie podobných zbraní neobmedzujú žiadne medzinárodné dohody, a mnohí politici o nich vôbec ani len netušia. A väčšina ľudí na podobné šialené konšpiračné teórie nikdy ani neuverí. A o to práve tým, ktorí chcú ovládať myslenie ľudí, predsa ide.

Autor: Rebcer