MENU
Menu

Spektrum FAKTY X: Gróf zo Saint Germain: Šikovný podvodník, alebo Večný Žid?

Gróf zo Saint Germain bol viac legendou než skutočným mužom. Vieme, že skutočne žil, a dá sa overiť aj časť toho, čo vykonal. Kým vlastne bol tento dobrodruh, ktorý sa zaujímal o cestovanie, alchýmiu, umenie i okultizmus? A prečo ho označovali za povestného Večného Žida, ktorý poznal tajomstvo nesmrteľnosti?

FAKTY X: Gróf zo Saint Germain: Šikovný podvodník, alebo Večný Žid?

V prvom rade treba uviesť, že gróf zo Saint Germain nebol žiadny svätec a možno ani gróf. Miesto, dátum a okolnosti jeho narodenia sú celkom neznáme. Existujú však mnohé hypotézy. Jedna tvrdí, že skutočne išlo o aristokrata, avšak rodina, z ktorej pochádzal, nejakým spôsobom upadla do hanby, a tak muž radšej skrýval svoju pravú identitu. Divokejšie tvrdenia hovoria o tom, že v čase, keď sa o ňom začínajú zmieňovať rôzne dokumenty, bol už stovky rokov starý a v skutočnosti nesmrteľný.

FAKTY X: Detstvo Genie sprevádzala neuveriteľná krutosť, dievča žilo privizané k nočníku

Do histórie sa prvýkrát zapísal v roku 1710. Vyzeral ako muž čosi po štyridsiatke a zdalo sa, že nestarne. Na prelome 30. a 40. rokov sa objavil v Perzii, kde študoval alchýmiu. V roku 1742 sa zjavil na francúzskom kráľovskom dvore vo Versailles, o rok neskôr sa v Anglicku zúčastnil jakobínskej revolúcie. Čoskoro zasa navštívil vo Viedni cisára Fridricha Veľkého a v roku 1745 už bol opäť na Britských ostrovoch, tentokrát v Edinburghu.

Očividne veľa a rád cestoval, všetky zmienky o grófovi však tvrdia, že vyzerá ako 40-ročný, čo bolo prinajmenšom zvláštne. V roku 1755 odišiel do Indie, neskôr sa ale vrátil do Európy, pretože dostal pozvánku na korunováciu francúzskeho kráľa Ľudovíta XV. Tu sa spoznal s filozofom a učencom Voltairom, ktorý na grófa ohromne zapôsobil. A ďalej cestoval, z Haagu do Londýna, z Londýna do Paríža, z Paríža do Moskvy. V Rusku sa pod pseudonymom Graf Saltikoff zúčastnil revolúcie, následne ušiel do Bavorska a stále sa javil ako muž v strednom veku. Vieme, že zomrel 27. februára 1784 a vyzeral pomerne mlado.

FAKTY X: Chladnokrvne: Štvornásobná brutálna vražda sa stala námetom knihy

Jeho život poznamenal mnohých. Svedkovia sa o grófovi zmieňovali ako o mužovi s očarujúcim zjavom a vystupovaním, ktorý mal uhrančivý pohľad. Očividne bol mimoriadne nadaným hudobníkom a skladateľom, ktorý sa priatelil s Čajkovským i von Lobkowitzom a navzájom si vymieňali poznatky o hudbe. Dve z grófových skladieb sú uložené v Britskom múzeu, jedna vznikla v roku 1745, druhá o 15 rokov neskôr. Existuje dokonca záznam o tom, že hral pre Fridricha Veľkého na čembale.

Gróf zo Saint Germain ovládal sanskrt, čínske i arabské písmo a hovoril po švédsky, portugalsky, francúzsky, taliansky, nemecky, španielsky i rusky, a to plynule. Dokonca aj maľoval, hoci jeho talent nedosahoval výšin vtedajších majstrov. Drahokamy na jeho maľbách však údajne vyzerali absolútne realisticky. Bol tiež zberateľom diamantov.

FAKTY X: Záhadná vražda Elisy Lam: Bezpečnostná kamera zachytila chvíle pred smrťou

O grófovi sa tiež v tých časoch hovorilo, že má veľmi zvláštne zvyky. Nikdy nejedol na verejnosti, často však pil špeciálnu čajovú zmes. Čudne sa vyjadroval aj o svojom veku, niekedy hovoril o dávno minulých časoch, akoby ich sám zažil.

Gróf očividne zomrel v roku 1784, v nasledujúcich rokoch sa však objavilo viacero ľudí, ktorí o sebe prehlasovali, že sú práve týmto človekom. Iní tvrdili, že sa s ním stretli, alebo že ho videli. Začala vznikať legenda o človeku, ktorý nikdy nezomrie. Prisudzovali mu nesmrteľnosť, alebo aspoň dlhovekosť, podľa niektorých bol Večným Židom odsúdeným žiť až do skonania vekov.

Oveľa pravdepodobnejšie je, že tento nadaný umelec okolo seba už počas života budoval auru tajomnosti a po jeho smrti sa zosilňovala. Grófovi pripisovali vlastnosti a schopnosti, ktoré nikdy nemal, až vec dospela do štádia, kedy ho začali označovať za nesmrteľného. Pravdu o grófovi zo Saint Germain sa asi nikdy nedozvieme, stáročia pokrivili jeho príbeh do bizarných rozmerov. Tento muž tak ostáva ďalšou zo záhadných postáv, ktoré mali svoje miesto v dejinách.

DISKUSIA
19.8. 2019 12:00
Diskusia