MENU
Menu

FaktyX FAKTY X: Apollónios z Tyany: Mohol byť filozof v skutočnosti Ježišom?

Apollónios z Tyany bol grécky filozof, učiteľ a cestovateľ. O jeho živote existuje viacero dôkazov a bezpochyby to bol vzdelaný muž, mnohí ho však prirovnávajú k Ježišovi. Mohol byť tento muž skutočne inšpiráciou pre príbeh o Kristovi, alebo si kresťania dokonca vyberali, kto z týchto dvoch bol skutočný syn Boží? A mohol Apollónios z Tyany naozaj konať zázraky?

Presný rok narodenia Apollónia z Tyany nepoznáme, ale rovnako to platí aj u Ježiša. Obaja sa narodili okolo prelomu letopočtov a boli teda súčasníkmi. Nedá sa určiť, ktorý z nich bol starší a ich podobnosti zďaleka nekončia u obdobia, kedy žili.

FAKTY X: Apollónios z Tyany: Mohol byť filozof v skutočnosti Ježišom?

FAKTY X: Šatka z Ovieda: Mohol ju mať Ježiš skutočne na tvári?

Apollóniovo meno je odvodené od miesta, z ktorého pochádzal. Tyana leží v dnešnom Turecku, odkiaľ filozof putoval nielen do Grécka, ale i na Blízky východ, a teda pôsobil v rovnakom regióne ako Ježiš. Je možné, že sa títo dvaja mohli stretnúť, ale tak, ako sa v textoch o Apollóniovi nespomína Ježiš, sa v textoch o Ježišovi nespomína Apollónios.

Tvrdenia, že Apollónios z Tyany konal zázraky, zrejme vychádzajú z vtedajšieho ponímania reality. Hovorilo sa napríklad že mal víziu o smrti cisára Domiciána a predpovedal jeho násilnú smrť. Domicián skutočne v roku 96 zomrel pri atentáte. Údajne tiež vyhnal z chlapca démonov a keď Apollónia súdili kvôli čarodejníctvu, mal zmiznúť z kobky a vystúpiť na nebesia. Jeho telo vraj nikdy nenašli. Je však na každom jednotlivcovi, či v tieto zázraky verí.

Slávne prípady ľudí, ktorých poznačili stigmy

Väčšinu informácií o Apollóniovi máme z jeho životopisu, ktorý vytvoril v roku 225 Filostratos. Nevie dokázať, či si autor nevymýšľal, keď tvrdil, že Apollónios mal okolo seba zástup učeníkov, žil ako askéta, protivili sa mu pohanské rituály spojené s obetovaním zvierat a dokonca nejedol mäso. Mal dlhé vlasy, žil v celibáte a nikdy nehonobil majetky. Aj vám týmto niekoho pripomína?

Existujú tvrdenia, že kresťania si Ježiša vymysleli a použili k tomu životný príbeh Apollónia z Tyany. To je však nezmysel, pretože existencia Ježiša sa dá dokázať. O tom, že bol reálnou osobou a skutočne žil, svedčí jeho smrť. Fakt, že zomrel na kríži, bol pre kresťanov mimoriadne potupný, keďže v Rímskej ríši išlo o najpotupnejší trest smrti. Kresťania by určite neuctievali niekoho, kto zahynul takto potupne, lenže príbehy o Ježišovej smrti sa rozšírili tak rýchlo, že kresťanom neostávalo nič iné ako zmieriť sa s tým. Ide o takzvané „kritérium trápnosti", ktoré je pre historikov jasným dôkazom toho, že Ježiš naozaj žil.

VIDEO: Hipster Ježiš: takto by vyzerali jasličky, ak by sa narodil dnes

Kresťania sa však mohli Apollóniovým životom prinajmenšom inšpirovať pri spisovaní Nového zákona. Filozof totiž stelesňoval kresťanské ideály a jeho skutky či dokonca zázraky, o ktorých sa rozprávalo, nepochybne vzbudzovali rešpekt. Apollónios z Tyeny tak pokojne mohol byť inšpiráciou pre tých, ktorí opisovali život Ježiša Krista.

Autor: Liam
Foto: Public Domain

DISKUSIA
14.10. 2019 12:00
Diskusia