Menu
slovania

Kvíz KVÍZ: Zmaturovali by ste z dejepisu? Prevetrajte si vedomosti z histórie!

V globalizovanom svete plnom informačných technológií je celkom bežné, že ľudia často vedia viac o tom, čo sa dialo a deje mimo našu krajinu ako u nás doma. Skúste zaloviť v pamäti a spomeňte si, čo utváralo históriu nášho kúska Európy.

1 z 15 Kde sa našli archeologické dôkazy o prítomnosti človeka neandertálskeho?

2 z 15 Z akého obdobia pochádza keramická soška Hrádockej venuše prezývanej aj Magna Mater?

3 z 15 Ktoré etnikum sa považuje za prvé historicky známe na našom území?

4 z 15 Ako sa nazývala rímska pohraničná osada v Rusovciach?

5 z 15 Kedy sa začalo veľké sťahovanie národov v Európe?

6 z 15 Ako sa nazýval štátny útvar Slovanov v strednej Európe, ktorý existoval v 7. storočí?

7 z 15 Kto spojil Moravské a Nitrianske kniežatstvo a vytvoril Veľkú Moravu?

8 z 15 V ktorom roku prišli na Veľkú Moravu vierozvestcovia Konštantín a Metod?

9 z 15 Kedy sa Štefan I. stal prvým uhorským kráľom?

10 z 15 Kde bola prvá uhorská mincovňa, v ktorej sa razili strieborné denáre kráľa Štefana I.?

11 z 15 Ktorý vládca západného a stredného Slovenska mal prezývku „pán Váhu a Tatier“?

12 z 15 Kedy sa mesto Prešporok (dnešná Bratislava) stalo korunovačným mestom Uhorského kráľovstva?

13 z 15 Ktorý slovenský učenec bol poradcom Márie Terézie a významne ovplyvnil školské reformy?

14 z 15 Ktorý panovník vydal v roku 1781 Tolerančný patent a Patent o zrušení nevoľníctva?

15 z 15 Ako sa volal posledný rakúsko-uhorský cisár pred vznikom Československa?