Roboty by mohli pomôcť liečiť sexuálne traumy alebo predčasnú ejakuláciu. No mať sexuálny vzťah s robotom by mohlo spôsobiť aj problémy, ako na to poukazuje film Alexa Garlanda Ex Machina, ktorý rozpráva príbeh o Ave, ženskom robotovi. Pred vedcami stála v tomto diele najnovšia úloha: preskúmať bizarnú čiaru medzi umelou inteligenciou a sexualitou. Ale ako sa roboty stávajú múdrejšími a stále reálnejšími, otázka o sexualite robota sa presúva z ríše fantázie do reality.

Vedci teraz začínajú skúmať, aké miesto hrá sexualita v existencii umelej inteligencie. Istý terapeut nedávno navrhol, že roboty by mohli byť použité ako sexuálni náhradníci pre ľudí, aby im pomohli prekonať sexuálne problémy a traumy.

„Sexuálny náhradník je fakticky nezákonný,“ povedal doktor Kerner. „Ako terapeut ho nemôžem odporučiť, ale táto možnosť tu je, a som zvedavý, či by umelá inteligencia mohla obsadiť toto miesto.“ Sexuálny náhradník, ako vysvetlil, je služba pre ľudí, ktorí trpia problémami, ako je predčasná ejakulácia, alebo majú veľmi obmedzené sexuálne zážitky.

Na snímke je ultrarealistický robot, prezývaný Kodomoroid, postavený v Japonsku.

Je otázne, či by pacient mohol mať sex s takýmto robotom a naučiť sa pritom relaxovať. Nejasná je aj myšlienka reprodukcie samotných robotov. V minulom roku prišli dvaja kybernetickí odborníci s návrhom, ako by sa roboty mohli rozmnožovať. Románopisec George Zarkadakis dokonca predstavil roboty, ktoré sú vyrobené na báze kremíka a uhlíka a mohli by mať sex na molekulárnej úrovni, čím by sa zabezpečila produkcia potomstva – aj keď je nejasné, ako presne si to predstavoval. 

Expert na umelú inteligenciu, profesor Noel Sharkey vyhlásil, že sa netreba zaoberať molekulami, pretože roboty možno rozmnožovať tak, že sa vymení softvér, takže kód používaný výrobu robotov, ktoré majú vykonávať určité úlohy, sa dá veľmi dobre skombinovať na vytvorenie „dieťaťa.“ Verí, že roboty budúcnosti si budú môcť samy tlačiť svojich potomkov, trochu ako 3D tlačiareň. Spisovateľ Zarkadis zastáva názor, že ak by roboty mohli mať sex, bránilo by ich to pred počítačovými vírusmi a urobilo by ich to robustnejšími.

Padol aj kontroverzný nápad dať sexuálne roboty pedofilom a ľuďom so sexualitou  v rozpore s hodnotou spoločnosti. Umelá inteligencia by mohla byť užitočná pre tento druh sexuality. Sexuálne hračky existujú tak dlho ako ľudstvo samo a riešia mnohé problémy. Dieťaťu podobné sexuálne roboty by mohli byť použité pre pedofilov podobne ako metadon na liečbu drogovo závislých.