Zlatý jazyk

Rok 2021 vstúpil do dejín egyptológie novým objavom. Na začiatku roka sa totiž podarilo objaviť novú múmiu. To by nebolo nič nezvyčajné. V Egypte sa už tak trochu traduje, že kde zakopnete, tam narazíte na múmiu. Avšak táto je zvláštna zlatým jazykom, ktorý jej našli medzi zubami. Odhaduje sa, že patril človeku s poruchou reči a zlatý jazyk mal zabezpečiť komunikáciu s bohmi v podsvetí. Sú to však len dohady. Zlatý jazyk je raritou aj na egyptské pomery. Záhady však vždy prinášajú do histórie kúsok vzrušenia.

Droga starých Mayov

Mali svoj kalendár, predpovede, civilizáciu, ktorej nerozumieme a dodnes ju v mnohých veciach obdivujeme. A mali aj drogy. Vykopávky ukázali, že Mayovia si pomáhali k zmeneným stavom vedomia aksamietnicami. Zvyšky týchto kvetín sa našli medzi liečebnými rastlinami. Je pravdou, že čaj z kvetov aksamietnice sa používa na bolesti hlavy a zmiernenie stavov po konzumácii alkoholu. Pridávanie do fajky však má psychedelický účinok. Možno preto nám Mayovia zanechali také pozoruhodné prorocké odkazy.

Bahenná múmia

Balzamovanie a tvorba múmií boli v Egypte posvätnými procesmi. Nové svetlo do mumifikovania však vnáša objav bahennej múmie. Žena, ktorá zomrela pravdepodobne v roku 1207 pred Kristom, bola zabalená namiesto do čistého bahna. Takýchto múmií však môže byť aj viac. Samotní vedci si nevedia vysvetliť tento postup. Domnievajú sa však, že mohlo ísť o extrémne chudobnú ženu, alebo takú, ktorá nikoho nemala. Lenže ukazuje sa, že bahno bolo v tomto prípade rovnako účinné ako nákladný mumifikačný proces.

Neuveriteľné schopnosti

Boli to technológie, zázrak, stopy vyspelej civilizácie? Mnoho vecí z minulosti si nevieme z pohľadu súčasného pokroku vysvetliť. Napríklad sošky z mamutích klov. Prehistorická komunita na Sibíri mala schopnosť zjemniť mamutie kly na hmotu podobnú plastelíne. Následne z nich vytvarovala hračky a kly vytvrdila do pôvodnej pevnosti. Ako to dokázali je dodnes záhadou. Na niečo také sú krátke aj moderné technológie a pritom to dokázali obyčajní remeselníci pred 12-tisíc rokmi. Ako? Nikto netuší. Receptúru nezanechali, len hotové výrobky.