Aby si ľudia dokázali predstaviť, ako vyzerá zmena klímy v praxi, spustila NASA projekt s názvom Images of Change (Obrázky zmeny). Ten obsahuje porovnanie rôznych satelitných fotografií rovnakých miest a vynikajúcim spôsobom zachytávajú premenu daných lokalít.

Prostredníctvom porovnania vyššie môžete vidieť vyschnutie jazera Poopó v Bolívii. Príčinou bolo roztopenie ľadovcov v Andách, ako aj premiestňovanie tokov riek kvôli zavlažovaniu a banskej činnosti.

Ďalšie porovnania uvidíte v našej galérii.