Milovníci sexuálnych zvláštností a orgazmov by sa určite radi vrátili do minulosti aspoň na pár týždňov, dokonca by obetovali aj mobily a internet. Pretože na tomto výlete by im rozhodne nechýbali. Ľudia sa tu bavili úplne inými záležitosťami.

Verejná masturbácia

Masturbuje každý, ale obvykle sám, alebo povedzme vo dvojici. Lenže v minulosti to bolo inak. Napríklad mnohí filozofi, ktorí tvrdili, že si netreba odopierať radosti, sa pokojne obnažili na verejnosti a začali ukájať svoje chute. Príkladným bol v tomto smere Diogenes. Ak ho niekto upozornil na nemiestne správanie, pokojne pokračoval ďalej a odpovedal: „Keby bolo také ľahké aj hlad upokojiť trením si žalúdka.“ Potom si pokojne si domasturboval, ak išla okolo pekná Grékyňa.

Štátom dotovaná prostitúcia

Aténsky politik Solón pochopil, že základom pokojného štátu sú sexuálne uspokojení muži. Preto sa rozhodol, že zo štátnej kasy prispeje všetkým, ktorých manželky jednoducho zanedbávajú. V antickom Grécku bola preto prostitúcia nielen legálna, ale aj sponzorovaná. Existovali štátom prevádzkované nevestince, kam mohli hlavne starší muži zavítať na radostné osvieženie a ceny boli viac ako priaznivé. Omnoho výhodnejšie ako u bežných pracovníčok na ulici. Boli to v princípe akési domovy sociálnych služieb, odkiaľ chodili muži usmiatejší ako z kúpeľov.

Sexuálna sloboda

Bola jedným z najcharakteristickejších znakov antickej kultúry. Jej bohyňou bola Afrodita, žena lásky, sexu a rozkoší. Aj preto sa Gréci netajili tým, že mali viacero žien. Polygamia bola úplne bežná a ženy, ktoré dokázali uspokojiť viacero mužov naraz, neboli vnímané ako nehanebnice, ale ako kňažné bohyne Afrodity. Radodajky a nymfomanky sa v tých časoch tešili úcte. Dalo by sa povedať, že síce tomu ostalo tak až do dnešných dní, ale dnes sa tieto ženy nevelebia verejne, skôr len v rôznych uzavretých kluboch.

Práve tu vzniklo sympózium

Dodnes používaný honosný názov „sympózium“ pre intelektuálne debaty pochádza práve z antického Grécka. Lenže na gréckych sympóziách to nevyzeralo tak ako na tých súčasných. Obvykle sa spolu stretlo niekoľko desiatok mužov, ktorí diskutovali, filozofovali, ale popri tom hojne jedli a popíjali. K náruživým debatám boli prizvané samozrejme aj ženy. Nezapájali sa do debaty, hoci aj ony mali „plné ústa“ práce. Nakoniec sa sympóziá po hodinách filozofovania premenili do oslavy pôžitkov a skupinového sexu.