Chcete vedieť, ako dopadlo osobné hodnotenie osôb po plastických operáciách? Priemerný nárast na stupnici príťažlivosti bol 0,08 stupňa.

Kde by ste sa na vedeckom meradle atraktivity ocitli vy? A koľko by ste boli ochotní zaplatiť, aby ste sa posunuli vyššie? Minuli by ste 4500 eur, aby ste sa z hodnoty 6 ocitli na hodnote 6,08? Štúdia uverejnená v časopise Journal of American Medical Association ako prvá svojho druhu zistila, že priemerný nárast v osobnom hodnotení príťažlivosti po plastickej operácii, teda hodnota 0,08 zo štatistického hľadiska neznamená takmer nič. Podľa Americkej spoločnosti plastických chirurgov  boli v roku 2019 v USA priemerné náklady na lifting tváre sedemtisíc eur, čo je však v porovnaní s výsledkom naozaj dosť veľa.

Výskumníci, ktorí pracovali na štúdii, mali k dispozícii 50 ľudí bez odborných znalostí v oblasti plastickej chirurgie. Mali ohodnotiť príťažlivosť skupiny 49 pacientov, ktorí podstúpili nejaký estetický zákrok, napríklad lifting tváre, krku alebo čela, na stupnici od 1 do 10 rokov. Hodnotitelia si mohli prezrieť fotografiu každého pacienta pred alebo po zákroku, ale nie oboje naraz. Mali tiež odhadnúť ich vek.

Rozdiel medzi odhadnutým vekom pacienta pred operáciou a po nej bol priemerne 3,1 roka, ale nepredstavoval štatisticky významnú zmenu v celkovom hodnotení. To podľa štúdie znamená, že ľudia po zásahu plastickej chirurgie nie sú atraktívnejší!

Tieto výsledky môžu pôsobiť vyzerať skľučujúco, najmä preto, že do skrášľovacieho procesu investovalo veľa ľudí svoje úspory. Minimálne štyri milióny amerických pacientov sa v roku 2020 podrobilo invazívnym a chirurgickým zákrokom, čo je päťpercentný nárast oproti predchádzajúcemu roku. Ak je vašou hlavnou motiváciou pre zákrok na plastickej chirurgii uznanie okolia, potom sa tým nemusíte zaťažovať. Ale rozhodujúci je názor osoby, ktorá si za zákrok zaplatí, a štúdia ukázala, že pacienti sú s výsledkami procedúr veľmi spokojní. Často sa výrazne zlepšia ich úzkosti alebo depresie, ktoré prežívali pred zákrokom. Až 87 percent pacientov počas prieskumu v roku 2005 uviedlo, že sú spokojní s operáciou a vlastnú atraktivitu hodnotia po zákroku ako oveľa vyššiu.

Spomínaná štúdia porovnávala psychologické stavy ľudí, ktorí podstúpili plastickú operáciu, pretože boli nespokojní so svojím výzorom, a stavy ľudí, ktorí sa zaujímali o operáciu, ale nepodstúpili ju. Operovaní videli vo vnímaní vlastnej príťažlivosti pozitívnejšie výsledky než tí, ktorí zákrok nepodstúpili. Podobne to bolo s vnímaním pohody a kvality života a so zvládaním psychopatologických príznakov, ako je úzkosť a chorobný nedostatok sebadôvery.

A čo viac, štúdia nezistila nijaké skutočne negatívne dôsledky zákroku na psychickú pohodu pacientov. V každom prípade na nich so zaujatím spočinie viac očí. A pacienti sú, ako sa zdá, šťastní.