Že nepodvádzajú len tí z nešťastných vzťahov

Mnoho ľudí si myslí a šíria to aj ako dobrú radu, že k nevere došlo z dôvodu, že vzťah nebol šťastný. Pároví terapeuti však upozorňujú, že to ani zďaleka nie je pravda. Podvedenie toho druhého nie je jednoznačným príznakom nespokojnosti, motivácií môže byť oveľa, oveľa viac. Len úprimná komunikácia odhalí, čo to v danom prípade bolo.  

Že neverníci cítia vinu

Nadávať na neverného človeka je ľahké a áno, zaslúži si to. Je však omylom myslieť si, že sám necíti vinu. Terapeuti opäť upozorňujú, že drvivá väčšina neverníkov aj počas konania vie, že robí nesprávnu vec. Veľmi často s tým vnútorne bojujú a majú problémy s takýmto tajomstvom normálne fungovať.

Že neverou nie je len sex

To, čo sa šepká v puberte, sa neskôr v podobe mýtu šíri aj do dospelosti, Neverou je sex, ale aj každý iný intímny prejav k inej osobe. Niekto to dokonca berie tak, že neverou je všetko, čo by zranilo toho druhého. Tento pohľad je už prehnane prísny, ale ak človek vie, aká blízkosť k inej osobe by jeho polovičku zranila, mal by hranicu poznať. Všetko je o medziach daného vzťahu.

Že neverníci nemusia byť sexuálni závisláci

Všetko je individuálne, aj motívy nevery. Väčšinou však nejde o sexuálnych závislákov, hoci sa to tak podvedenej polovičke môže v hneve javiť. Ľudia s nadmerným sexuálnym apetítom sa veľmi ľahko škatuľkujú a dostávajú nálepku tých neverných, napriek tomu že takí ani nemusia byť.

Že kto raz podvedie, znova už nemusí

Tak ako je to? Veriť človeku, ktorý už bol neverný? Terapeuti hovoria áno, ale len vtedy, ak je sitiuácia vykomunikovaná, obaja súhlasia s novým začiatkom a chcú to skúsiť. Práca na vzťahu po prekonanej nevere je naozaj náročná, no môže sa podariť. Zas a znova je to o dvoch ľuďoch, ktorí sú v danom zväzku.

Že nevera nemusí byť koncom vzťahu

Môže aj nemusí, opäť je to o dvoch ľuďoch, ktorým nevera skrížila lásku. Niekto berie podvedenie ako radikálny koniec, ktorý nevyžaduje debatu, iný si dá tú námahu a na obnove vzťahu pracuje. Terapeuti radia, že je dobré sa najskôr porozprávať a až potom urobiť finálne rozhodnutie.