Hladiny testosterónu u mužov pritom počas posledných desaťročí nebezpečne klesajú. Nedostatok testosterónu sa už dávnejšie spája so zlým životným štýlom mužov, nedostatkom fyzickej námahy či dokonca s nepostačujúcim spánkom a depresiami. Práve do týchto sfér putujú aj odporúčania pánskych magazínov. Vedci však prichádzajú s celkom novým faktorom a pozornosť upriamujú aj na obdobie, keď o množstve testosterónu u mužov môžu rozhodovať skôr ženy. 

Podľa výskumu z University of Edinburgh je možné zistiť, ako na tom tom budú muži s hladinou testosterónu už veľmi skoro, počas vnútromaternicového vývinu.

Odborníkom sa podarilo zistiť, že leydigove bunky, ktoré produkujú testosterón, sa tvoria z istého druhu kmeňových buniek. V testoch spozorovali tieto kmeňové bunky u detí, ako aj u mláďat potkanov, myší a mačiakov počas ich vývinu v maternici. Aj keď leydigove bunky sa až do puberty nevyvíjajú, ich fungovanie môže narušiť práve znížené množstvo testosterónu v maternici, ktoré pôsobí na spomínané kmeňové bunky.

Podľa výskumníkov stúpa počet dôkazov, že na hladinu testosterónu v maternici vplýva matkina strava, celkový životný štýl, užívanie niektorých liekov a vystavenie určitým chemikáliám. Ak sa do budúcnosti podarí sformulovať konkrétne rady, čomu by sa mali nastávajúce mamičky vyhýbať, zrejme by výrazne klesol aj počet mužov, ktorých v dospelosti trápi nedostatok testosterónu a celý rad pridružených komplikácií.