Netvárte sa, že sa nič nestalo

Zamiesť veci pod koberec je veľmi jednoduché, ale v prípade partnerských hádok dosť neefektívne. Konflikt totiž kvôli niečomu vznikol a ak sa budete vyhýbať tomu, že to pomenujete, bude vás to stále mátať. Po hádke je nutné sa porozprávať, aby sa problémy neprehlbovali.

Nezdieľajte detaily hádky

Ak ste po hádke stále v stave hnevu, sklamania či až zúrivosti, opatrne s tým, u koho vypustíte paru. Nie je ničím výnimočným, že si ľudia "uľavia" v statuse na sociálnych sieťach, ale tento krok môže byť až likvidačný. Skúste myslieť na to, že hádka je vec len vás dvoch a ak o jej detailoch budete všetkých informovať, absolútne tým porušíte vzájomnú dôveru.

Nečakajte dlho s udobrovaním

Nie jeden vzťah vyhorel kvôli tomu, že sa veci neriešili. Ak po hádke dlho čakáte s udobrením, pocit hnevu či nepochopenosti sa môže zväčšovať a zväčšovať. Možno to znie ako prehnané strašenie, ale je to tak. Neudobrené hádky zanechávajú svoje stopy a môžu viesť k postupnému ochladzovaniu lásky až jej koncu.

Nezhoršujte to po ospravedlnení

Ak už príde ospravedlnenie z druhej strany, nezhoršujte to svojou hrou na nedobytného. A to isté by malo platiť aj zo strany partnerky. Ak sa ospravedlníte, nemala by sa vám otočiť chrbtom. Povedať "prepáč" niekedy nebýva jednoduché, takže treba oceniť odhodlanie a pridať k tomu uznanie svojej časti viny. Takto nejako by to ideálne malo fungovať.

Nečakajte, že sex to vyriešil

Udobrovací sex môže byť parádnou jazdou, ale nie vždy je aj riešením situácie. Ak pred ním alebo po ňom nepríde k debate o hádke a jej dôvodoch, či rovno k ospravedlneniam, nevyrieši vôbec nič. Nech už bol akokoľvek vášnivý, nemusel hádku zažehnať ani zďaleka. 

Nevyťahajte hádku pri ďalších problémoch

Stalo sa, pohádali ste sa, niekto mal väčší podiel viny, niekto menší. Ak ste si veci vyjasnili, nechajte ich za sebou a neťahajte ich do každej ďalšej hádky. Hoci je tento zlozvyk väčšinou doménou žien, ani muži nie sú neviniatka v tom, že vyťahujú staré veci. Takéto podpásovky však nikdy ničomu nepomôžu. 

 


Nepranierujte sa za hádky

A že sa hádate? To robí každý, tak netreba robiť vedu z toho, že sa to prihodilo aj vám. Vzťah je o tom, že spolu dokážete vyriešiť aj problémy a nielen sa vášnivo milovať.