Z gréckeho pojmu pre ženskosť

Pomenovanie gynosexuál pochádza z gréckeho slova "gyn", teda označenia pre ženu. Ide o relatívne nový termín v lexikóne sexuálnej orientácie. Predstavuje ľudí, ktorí sa neidentifikujú v rámci tradičných štandardov.
Zaujímavé je, že gynosexuálmi môžu byť ako muži, tak aj ženy. Ide totiž o absolútnu fascináciu ženskosťou a všetkým, čo s ňou súvisí. Gynosexuáli sú doslova posadnutí archetypom ženy ako takej a jej nežným správaním, krivkami, jednoducho ženským vyžarovaním.

Ide o osobné preferencie

Čo však znamená byť priťahovaný k ženskosti, je veľmi subjektívne, pretože ženskosť nemá univerzálnu definíciu. Možno sem zaradiť napríklad istý typ mužov, ktorí sú priťahovaní špecifickými črtami ženskosti, ako napríklad vysoké podpätky, alebo telesnými vlastnosťami ako sú modré oči, veľký zadok, blond vlasy a podobne. A sú ochotní ísť do zväzku len s tými ženami, ktoré tieto ženské kvality majú v dostatočnej miere.

Nejde len o vzhľad

Ak hovoríme o skutočnom gynosexuálovi, tak je priťahovaný nielen vzhľadom, ale dokážu ho vzrušovať aj emocionálne alebo psychologické aspekty ženskosti ako sú vlastnosti tradične spojené so ženskosťou. To môžu byť napríklad aj výchova, empatia alebo citlivosť typická pre nežné pohlavie. Preto gynosexuáli nikdy nebudú chodiť s ženou, ktorá nemá ďaleko k vyhadzovačovi v bare.

Prečo sú gynosexuáli ženskí favoriti?

Je to jednoduché. Ženy, ktoré sa dobre cítia vo svojom tele, sú rovnako rady, ak mužov ich ženské správanie priťahuje, lichotí im, môžu byť skutočnými ženami od gélových nechtov až po ženský jemnocit. Navyše, gynosexuál je aj muž, ktorý v žene samotnú ženskosť pestuje. Ako to vyzerá v praxi? Je pre ňu oporou, prístavom bezpečia, chlapom, ktorý dáva priestor na to, aby bola čoraz viac ženskou a nepozerá sa pritom ani na peniaze či obmedzenia. Jednoducho gynosexuál je chlap, pri ktorom každý žena môže maximálne rozvinúť svoj ženský potenciál.