Menu
Calculator,And,A,Wooden,Number,And,Mathematical,Symbol,On,Blue

Kvíz Základy aritmetiky: Ak ich neovládate, vráťte sa na základnú školu (KVÍZ)

Žiaci základnej školy tieto pravidlá ovládajú a každý dospelý človek by ich mal poznať tiež. Prospel by vám návrat do školských lavíc?

1 z 10 Výsledok pri sčítaní sa volá súčin.

2 z 10 Výsledok pri odčítaní sa volá rozdiel.

3 z 10 Delenie nulou je možné.

4 z 10 Výsledkom delenia dvoch celých čísel môže byť desatinné číslo.

5 z 10 V sčítaní a odčítaní čísel je poradie čísel nepodstatné.

6 z 10 Výsledok sčítania dvoch záporných čísel je vždy kladné číslo.

7 z 10 Vynásobenie kladného a záporného čísla je vždy záporné číslo.

8 z 10 Výsledok odčítania kladného čísla od záporného je vždy záporné číslo.

9 z 10 Výsledok odčítania záporného čísla od záporného je vždy záporné číslo.

10 z 10 Pri delení sa výsledok nazýva podiel.