Menu
An,Illustration,Of,A,Sun,Flare,With,A,Planet,To

Kvíz Slnečný KVÍZ: Čo viete o hviezde, ktorá dáva život?

1 z 10 Aká je povrchová teplota Slnka?

2 z 10 Aká je približná hmotnosť Slnka v porovnaní s hmotnosťou planét v slnečnej sústave?

3 z 10 Aké obdobie slnečnej aktivity je charakterizované najväčším počtom slnečných škvŕn?

4 z 10 Aký proces prebieha v jadre Slnka?

5 z 10 Aké zariadenie slúži na pozorovanie slnečných erupcií a slnečných škvŕn?

6 z 10 Aký prvok tvorí väčšinu zloženia Slnka?

7 z 10 Aký proces spôsobuje tvorbu slnečných škvŕn?

8 z 10 Aká časť slnečnej sústavy je tvorená Slnkom a jeho planétami?

9 z 10 Aká je rýchlosť šírenia svetla zo Slnka?

10 z 10 Koľko percent celkovej hmotnosti slnečnej sústavy tvorí Slnko?