Menu
M0014782 Nikola Tesla, with his equipment

Kvíz Najväčší vynálezcovia v dejinách: Ako dobre ich poznáte? (KVÍZ)

Aj vynálezcom vďačíme za to, že dnes v našich končinách žijeme v blahobyte. V našom kvíze zistíte, či poznáte ich najväčšie objavy.

1 z 10 Vynálezcom telefónu je:

2 z 10 Johann Gutenberg vynašiel kníhtlač v:

3 z 10 Bleskozvod vynašiel:

4 z 10 Vynálezcom tepelného čerpadla bol:

5 z 10 Asynchrónny (indukčný) motor vynašiel:

6 z 10 Za vynálezcu internetu sa považuje:

7 z 10 Dynamit vynašiel:

8 z 10 Penicilín objavil:

9 z 10 Priekopníčkou v oblasti bezdrôtovej komunikácie bola:

10 z 10 Priekopníčkou počítačového programovania bola: