Menu
a

Kvíz KVÍZ o slávnych panovníkoch poriadne preverí znalosť dejín

Nasledujúcich desať otázok preverí, či sa vyznáte v dejinách.

1 z 10 Ktorý panovník bol známy ako "kráľ Slnko"?

2 z 10 Kto bol najdlhšie vládnucim panovníkom?

3 z 10 Kto bol prvým rímskym cisárom?

4 z 10 Ktorý panovník je známy ako "filozof na tróne"?

5 z 10 Kto bol prvým anglickým kráľom z rodu Tudorovcov?

6 z 10 Ktorý slávny panovník získal prídomok "Veľký"?

7 z 10 Kto bol posledným ruským cárom?

8 z 10 Ktorý panovník sa zúčastnil tretej križiackej výpravy?

9 z 10 Kto vládol Veľkej Británii počas obdobia druhej svetovej vojny?

10 z 10 Ktorý ruský cár, známy aj ako "Veľký", rozšíril ruské impérium počas svojej dlhej vlády v 18. storočí?