Menu
a

Kvíz KVÍZ o napoleonských vojnách preverí vaše poznatky z dejepisu

Nasledujúcich desať otázok odhalí, ako dobre poznáte éru napoleonských vojen.

1 z 10 Na ktorom ostrove sa narodil Napoleon Bonaparte?

2 z 10 V ktorom roku sa stal Napoleon cisárom?

3 z 10 Ktorá bitka sa považuje za Napoleonovu poslednú veľkú prehru?

4 z 10 Ktorá bitka skončila Napoleonovým najslávnejším víťazstvom?

5 z 10 Ktorý ostrov bola miestom Napoleonovho prvého vyhnanstva?

6 z 10 V ktorom sa Napoleon vrátil z prvého vyhnanstva a opäť prebral moc vo Francúzsku?

7 z 10 Koľko dní trvalo posledné Napoleonovo cisárstvo?

8 z 10 Ktorá bitka sa nazýva aj Bitka národov?

9 z 10 Ktorý z nasledujúcich generálov nebol spojencom Napoleona?

10 z 10 V ktorom roku skončila éra napoleonských vojen?