Menu
Hand,Writes,With,Chalk,On,A,Blackboard,Formulas,,Graphs,And

Kvíz KVÍZ o fyzikálnych veličinách: Mali by ste sa vrátiť do školy?

Nasledujúcich desať otázok preverí vaše vedomosti o fyzikálnych veličinách.

1 z 10 Čo označuje písmeno W?

2 z 10 napätie

3 z 10 Aká je jednotka sily?

4 z 10 Ktorá z nasledujúcich veličín má jednotku m/s?

5 z 10 Aká fyzikálna veličina sa zvyčajne označuje písmenom t?

6 z 10 Ktorá z nasledujúcich veličín má jednotku J?

7 z 10 Aká je jednotka elektrického náboja?

8 z 10 Ktorá z nasledujúcich veličín sa označuje písmenom P?

9 z 10 Ktorá z nasledujúcich veličín má jednotku Pa?

10 z 10 Ktorá veličina udáva množstvo tepla potrebného na zahriatie látky o jeden stupeň Celzia?