Menu
Slovenská vlajka.

Kvíz Dôležité roky v dejinách Slovenska: Zistite, či poznáte históriu svojej vlasti

Učiť sa na dejepise roky bolo pre mnohých neuveriteľne úmorné. Poznať však aspoň tie najdôležitejšie by mal každý. Viete, kedy sa odohrali nasledujúce udalosti zo slovenských dejín? Otestujte sa.

1 z 10 V ktorom roku prišli na územie Slovenska Cyril a Metod?

Cyril a Metod.

2 z 10 Po bitke pri rieke Lech sa postup kočovných staromaďarských kmeňov smerom na západ definitívne zastavil.

Bitka pri rieke Lech.

3 z 10 Kedy nechal Matej Korvín založiť Academiu Istropolitanu?

Academia Istropolitana.

4 z 10 Bitka pri Moháči sa do dejín Uhorska zapísala krvavými písmenami. V nasledujúcich desaťročiach bola susedom dnešného územia Slovenska Osmanská ríša. Kedy došlo k bitke pri Moháči?

Bitka pri Moháči.

5 z 10 Bitka pri Viedni znamenala obrat vo vojne s Osmanmi. Kedy sa odohrala?

Bitka pri Viedni.

6 z 10 Syn Márie Terézie Jozef II. sa preslávil aj osvietenskými reformami. Tou zrejme najdôležitejšou zrušil nevoľníctvo v Uhorsku, a teda aj na území dnešného Slovenska. Kedy sa tak stalo?

Jozef II.

7 z 10 V ktorom roku kodifikoval Anton Bernolák prvú spisovnú slovenčinu?

Anton Bernolák.

8 z 10 Kedy sa konalo pamätné stretnutie Štúra, Hurbana, Hodžu a Jána Hollého, počas ktorého sa dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny?

Štúr, Hurban a Hodža u Hollého.

9 z 10 Kedy vzniklo Česko-Slovensko?

Česko-Slovensko.

10 z 10 Kedy bola prijatá Ústava Slovenskej republiky?

Ústava je v takej kondícii, v akej je spoločnosť, ktorú spravuje.