Azda najčastejšou príčinou dvojitej brady je nadváha, pri ktorej sa tuk ukladá do podkožia brady. Na jej vznik má do istej miery vplyv aj vek. S prirodzeným úbytkom elasticity a kolagénu dochádza k uvoľneniu a poklesu pokožky.

Čiastočne ju môže ovplyvniť aj genetika, ktorá určuje tvar brady. No dedí sa často aj zlá elasticita pokožky. V niektorých prípadoch si za druhú bradu môžeme aj sami, zlým držaním tela. Napríklad dlhodobím hrbením sa, kedy sú zle používané svaly krku a brady.

Ako sa jej zbaviť?

Jednou z možností, ako sa jej zbaviť, je podstúpiť chirurgický zákrok. Našťastie však existujú cviky, ktoré zmiernia dvojitú bradu a spevnia oblasť okolo krku. 

Pozícia lev

Sadnite si na stoličku, narovnajte si chrbát, nadýchnite sa a počas výdychu sa snažte čo najviac vyplaziť jazyk. Toto cvičenie opakujte desaťkrát za sebou, najmenej dvakrát za deň.

Pracujte s jazykom

Otvorte ústa a vyplazte jazyk smerom k brade. Pocitovo sa snažte, aby sa dotkol brady. Čím viac to pôjde, tým lepšie. V tejto polohe vydržte pár sekúnd a niekoľkokrát opakujte.

Vyýslovnosť

Pomôcť môže aj jednoduché cvičenie zamerané na artikuláciu. Každý deň niekoľko minút vyslovujte za sebou hlásky O a X, čo najvýraznejšie a nahlas.

VIDEOtip